Əl-göz koordinasiyası - əslində nədir

Valideynlər əl-göz koordinasiyası ilə dəfələrlə qarşılaşırlar. Təhsil baxımından dəyərli oyunlarda olun (burada tez-tez deyilir: əl-göz koordinasiyasını təşviq edir) və ya uşaqdakı anormallıq kontekstində peşə terapiyası sahəsində.

Qısa bir izahat: əl-göz koordinasiyası

Göz əli koordinasiyası - şəkil RitaE Pixabay'da

Ancaq heç olmasa bunun arxasında dəqiq nə olduğunu bilirlər. Göz-əl koordinasiyası visuomotor bacarıqları sahəsinə aiddir. Bu, vizual (görünən) bir qavrayışın və bədənin özünün koordinasiyasıdır. Visuomotor sistem, beynin şüursuz bir şəkildə həyata keçirdiyi bir vəzifə kimi başa düşülməlidir.

Əl-göz koordinasiyasının nümunəsi "Göz əli koordinasiyası - əslində nədir" daha