Godparents стават кръщение Обучение на деца

Когато детето е на път да бъде кръстено, важно е да се намери кръстник. Това обикновено е човек, който е особено близо до родителите. Но какви очаквания или дори задължения, какви роли и задачи са свързани с кръстниците?

Ние трябва да станем родители!

Като кръстни роднини, придружавате боголюбивите до кръщение
Ние станахме кръстници!

Кръстникът придружава детето на кръщение от религиозна гледна точка, като поема отговорността, че детето научава самата вяра и се учи да живее.

До 1983 година спонсорството в църквата представлява духовна връзка. Думата godfather идва от латински и означава нещо като "с баща".

В католическата и протестантската църква условията за спонсорство са различни.

Има различни обичаи за кръстниците

Това може да бъде съвместно проектиране на панаира, дизайн на кръщелната свещ, детска библия като подарък или лично желание или обещание за живот, което се записва в писмена форма. В някои райони е обичайно децата да носят своя кръстник палмово дърво на кралската неделя, което е красиво украсено и благословено в църквата. Денят на кръщението може да бъде причина за среща всяка година, за да се помни кръщението и обещанието.

Днес обаче чисто религиозният съпровод на кръщелници частично се мести на заден план

Желателно е спонсорът да съпътства личното развитие на детето и да помага на родителя в областта на образованието. Понякога спонсорството се ограничава до дарбата на тържествени поводи.

Години родителите трябва да се стремят да изградят лична връзка с боголюбивите и да присъстват като съветник или посредник между родителите. В миналото кръстниците имали задължението да се грижат в случай на смърт на родителите си. Въпреки това спонсорството не е свързано с настойничество. Ако желаят родителите, това може да бъде определено във волята.

Би било важно да водите разяснителен разговор с желания кръстник

Какви са очакванията, желанията и задълженията към кръстниците? Това спестява разочарование и от двете страни. В най-добрия случай отношенията на доверие се развиват между дете и пастеткоето може да продължи години. Между другото, родителите не могат да станат сами кръстници, а баби и дядовци. Също така братята и сестрите или много добри приятели са избрани с радост. Важно е да можете да се надграждате взаимно по отношение на ценностите и образованието.