Sociální chování dětí Vzdělání dětí

Sociální dovednosti jsou dovednost, kterou se děti musí nejprve naučit. Žádný člověk přijde jako společenského bytí ve světě, zprostředkovat pozitivního sociálního chování a poptávka tedy představuje důležitou součást socializace a vzdělávacího procesu. Sociální chování dětí je ovlivněno rodiči a sociálním prostředím dětí.

Pushing, nepříjemné, šikanování? Jak podporovat sociální chování dětí

V naší společnosti je žádoucí sociální a konstruktivní spolupráce. Očekává se, že každá osoba bude dodržovat nejen zákony, ale také normy a hodnoty.

Šťastná matka a holčička hraje na pláži
Je třeba se naučit sociální chování dětí a sociální dovednosti

Pokud ne, máte problémy s vyrovnáváním se s jinými lidmi a rychle se stanete outsiderem.

Proto byste pro vás jako rodič měl být důležitým vzdělávacím cílem, abyste naučili vaše dítě základním pravidlům sociální interakce. Později budete v tomto úkolu pomáhat institucemi, jako jsou mateřské školy a školy.

Nejprve jsou kojenci a batolata pouze na sebe. Reagují hnacím způsobem a nemohou vynulovat své potřeby. V této souvislosti pedagogové a sociologové mluví o dětském egocentrismu.

Jsou děti malí egoisté?

Pro batolata se svět otáčí kolem sebe, ale to nemá nic společného se sobeckostí: malé dítě se prostě ještě nenaučilo rozpoznat potřeby druhých a chovat se podle toho. Kromě toho ještě nemůže odrážet vlastní kroky a jejich důsledky. Například dvouleté dítě si často neuvědomuje, že je vinen další chybou. Stále nelze pochopit, že způsobuje bolest jeho partnerovi. Svědomí v morálním smyslu v tomto věku neexistuje.

Aby to bylo ještě horší, skutečnost, že jazyk není dosud dostatečně rozvinutý jako nejdůležitější sociální médium interakce. Vzdělávání, progresivní kognitivní, emoční a sociální vývoj, stejně jako individuální zkušenosti s jinými dětmi i dospělými, pomáhají vašemu dítěti rozšířit si své sociální dovednosti.

Sociální chování dětí se úspěšně setkává s ostatními

Experimenty a pozorování u dětí prokázaly, že v raném dětství je třeba se učit společenské chování.

Je třeba podporovat sociální chování dětí
Je třeba podporovat sociální chování dětí

Děti, které vyrůstají v sociální izolaci, je obtížné vykompenzovat nedostatek sociálních zkušeností a kontaktů v pozdějším vývoji.

Proto je důležité, aby vaše dítě mělo časný kontakt s ostatními dětmi. Například navštívte skupinu dětí nebo něco společného s rodinami pravidelně. Účinnost učení pro vaše dítě je skvělá a máte také příležitost komunikovat s ostatními rodiči.

Církve a mateřské školy také významně přispívají, pokud jde o podporu sociálního chování. Vaše dítě se setkává s mnoha různými dětmi a učí se, aby své potřeby vyčlenila a konstruktivně řešila konflikty. Přijměte tedy pravidelně své dítě do zařízení péče a pomůžete pedagogům posílit sociální interakci tím, že trvá na dodržování předpisů doma.

Dobré chování - stále důležité téma ve vzdělávání?

Zdvořilost a dobré chování byly jedním z nejdůležitějších vzdělávacích cílů starších generací. Ale jsou tyto hodnoty stále relevantní dnes? Ano, pozitivní sociální chování dětí je důležitější než kdy jindy.

Faktem je, že zdvořilost je také projevem úcty k druhým. Kromě toho se všichni chtějí zacházet zdvořile. Proto jsou dobré chování stále tématem, pokud jde o sociální dovednosti a sociální chování.

Pokud oceníte dobré chování, měli byste to vašemu dítěti ukázat hned od začátku. Z hlediska jejich chování se děti orientují nejprve na své rodiče. "Učení podle modelu" je termín používaný ve vzdělávacím žargonu.

Povzbuzujte své dítě, aby používalo zdvořilé fráze, jako je "prosím" a "děkuji" a udělejte to tak často, jak je to jen možné. Později můžete vysvětlit, proč je důležité být zdvořilý a přátelský. Protože kdo nerespektuje sociální pravidla hry, bude klepat. Přívětivost, na druhé straně, může otevřít vrata - jak profesionálně, tak soukromě.

Posílit sociální chování dětí a sociální dovednosti - co je důležité?

Především se děti musí naučit chovat se mezi sebou a dospělými. K tomu je třeba nejprve internalizovat mnoho pravidel, jako je sociální norma, že fyzická agrese není žádoucí. Malé děti nebudou chápat smysl a účel tohoto pravidla, dokud nebudou schopni vcítit se svou "obětí" a uvědomit si, že oni sami nechtějí být poraženi.

Chlapec a pláče dívka
Jak se chovám, když dítě rozbíjí věci?

Pokud se vaše batole pokouší vynutit hru, například jako matka nebo otec, musíte okamžitě zasáhnout a zmírnit situaci. Řekněte svému dítěti, aby čekal nebo má jinou hračku. Později byste měli své dítě povzbudit ke slovnímu vyřešení konfliktů, k nalezení kompromisů nebo k vyhledání pomoci dospělých.

Pokud nastavíte pravidla pro sociální interakci, musíte také zajistit, aby byly dodržovány. To je vyčerpávající, ale nezbytné, aby vaše dítě chápalo jejich smysl a skutečně internalizovalo to. Pokud se jedná o porušení pravidel, například při hraní s jinými dětmi, musíte se ujistit. Opatřením v tomto případě může být to, že vaše dítě nemusí pozvat přátele na chvíli.

Je důležité, abyste opakovaně poukazovali na alternativní nenásilné chování a zdůrazňovali zdvořilé, společenské chování.