Atchwanegiadau dietegol | Deiet a Deiet

Mae'r ystod o atchwanegiadau dietegol i golli pwysau yn wych. Maent i gyd yn addo colli pwysau amlwg heb deimlo'n newynog o fewn amser byr. Mae hyn i gyd heb gynlluniau dietegol a hyd yn oed heb ymarfer corff. Ond beth sy'n bwysig iawn am y cynhyrchion colli pwysau lawer? Cadwch eich addewid neu brofi eich hun hyd yn oed fel afiach?

Dyma'r grwpiau cynnyrch mwyaf poblogaidd

Mae'r Cyflenwi atchwanegiadau dietegol, sy'n addo colled pwysau cyflym a chynaliadwy, yn enfawr.- Mae ysgwyd proteinau, a elwir yn fwyd fformiwla, yn isel-calorïau ac wedi'u cyfoethogi â phowdryn proteinau maetholion pwysig.

Superfood ac atchwanegiadau dietegol
Superfood ac atchwanegiadau dietegol

Bydd Detoxifiers dadhydradu y corff i golli pwysau verlieren.- atalyddion braster, llosgwyr braster hefyd yn atal ailgylchu a gyflenwir drwy fwyd Fette.- Kohlehydratblocker atal Verdauungsenzym.- sy'n ofynnol ar gyfer carbohydrad-hollti

Mae atalyddion bwyd yn lleihau'r teimlad o newyn gyda chynhwysion megis caffein, guaranog neu ddarnau cyfun.- Mae esgidiau superfwd yn addo colli pwysau heb ddeiet; maent yn sicr yn iach.

Dywedir bod yr holl gynhyrchion hyn yn eich cynorthwyo i golli pwysau a theimlo'n iach ac yn ffitio o fewn cyfnod byr.

Mae atchwanegiadau dietegol yn cefnogi colli pwysau

Mae pob un o'r gwneuthurwyr o'r cynhyrchion dietegol hyn yn datgan yr argyhoeddiad mwyaf bod eu cynnyrch yn arwain at ostyngiad yn y modd y mae pwysau'r corff yn gyflym a pharhaol. A phob un heb Newid diet neu ymarfer dwys.

Mae rhan o'r profiad ymarferol yn cyd-fynd â'r addewidion hyn. Serch hynny, mae'r gostyngiad pwysau gyda chymorth ychwanegion dietegol i'w ystyried yn feirniadol. Oherwydd bod y rhestr o anfanteision o leiaf cyhyd â'r buddion.

Manteision gwahanol gynhyrchion

Ymhlith yr atchwanegiadau mwyaf effeithiol mae'r diet fformiwla, lle mae powdr protein a / neu superfood yn cael ei gymysgu â dŵr i ffurfio ysgwyd. Mae'r cynhyrchion arbennig hyn yn bendant yn gallu parhau â deiet sy'n cael ei ysgogi gan y llwyddiant cyflym.

Mae dewis arall ar gyfer pobl sy'n iach yn gorfforol yn atalyddion archwaeth sy'n atal y teimlad o newyn. Yn enwedig wrth newid deiet calorïau uchel i ddeiet iach, bydd y piliau hyn yn ddefnyddiol am gyfnod byr. Mae'r colled pwysau yn yr achos hwn yn deillio o'r cymeriant llai o galorïau yng nghyd-destun y diet ymwybodol.

Mewn braster hyn a elwir a Kohlehydratblockern yno yn ôl Stiftung Warentest Dim astudiaethau gyda phrawf deiet Effekte.Kein positif yn golygu heb gall NachteileKohlehydratblocker fod yn achos dolur rhydd a flatulence tra gall cymryd atalyddion braster achosi sgîl-effeithiau difrifol fel anymataliaeth fecal, crampiau yn y stumog neu ddiffyg fitamin.

Ar yr un pryd maent yn dylanwadu ar effeithiau meddyginiaethau megis y polill gwrth-fabanod.

Ond mae atchwanegiadau dietegol yn cael yn ychwanegol at y yo-yo effaith defnydd Nachteile.- Tymor hir pellach o brotein ysgwyd: problemau cylchrediad y gwaed, rhwymedd, aflonyddwch yn Detoxifiers Elektrolythaushalt.-: lefelau asid wrig gormodol, siwgr gwaed is, Kaliummangel.- archwaeth: risgiau gwahanol ar gyfer pobl sydd â chlefyd y galon neu bwysedd gwaed uchel.

Mae wedi cael ei brofi bod atchwanegiadau dietegol megis ysgwydion protein neu atalyddion archwaeth yn darparu arweiniad da a chymhelliant dros gyfnod cyfyngedig o amser. Dim ond yn amodol y gellir argymell pob cynnyrch arall

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.