Cosmetig Naturiol | Cosmetics & Wellness

Mae harddwch o natur yn cael ei wneud gyda chynhwysion naturiol ar ffurf colur naturiol. Mae'r rhain nid yn unig yn cynnig ymdeimlad o les, ond maent hefyd yn ddiniwed gan y cynhwysion a ddefnyddir. Mae'r awydd am ffordd o fyw ecolegol, gynaliadwy ac iach yn tyfu, felly mae coluriau naturiol yn dod yn fwy cyfredol a phoblogaidd.

Sut ydych chi'n adnabod colur naturiol?

Nid yw colur naturiol yn cael ei ddiffinio yn ôl y gyfraith ac felly nid oes sêl ansawdd unffurf. Mae llawer o labeli organig ffuglennol o'r diwydiant sy'n gamarweiniol pan fyddwch chi'n eu prynu. Serch hynny, crëwyd rhai morloi dibynadwy dros amser. Yna mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu tyfu o ddeunyddiau crai i brosesu cynhyrchion organig. Felly, gallwch chi adnabod colur naturiol unwaith ar y sêl.

Mae menyw yn ymlacio ac yn ymlacio'n noeth mewn sba, gofal sba a chorffOnd yn anffodus nid oes sêl yn unig. Mae hynny'n ei gwneud yn anoddach ychydig. Fodd bynnag, gallwch chi dybio bod pob sylwedd a ddefnyddir yn deillio o gynhyrchion â morloi o natur. Dim ond o fwynau, llysiau a dim ond eithriadau o ddeunyddiau crai anifeiliaid y gellir cynhyrchu brasterau, cwyr, olew, lliwiau a darnau. Tabŵ yw paraffinau, siliconau, arbrofion anifeiliaid ac arbelydredd ymbelydrol. Mae morloi ansawdd yn cynnwys "NaTrue", "Cosmetics Naturiol dan Reolaeth" a "EcoCert".

Mae harddwch o natur yn iachach

Mewn colur arferol, mae sylweddau gweithredol hormonaidd a all achosi sgîl-effeithiau a hyd yn oed afiechydon. Yn y dos a gymeradwywyd, mae'r sylweddau hyn yn ddiniwed. Ond mae beirniaid yn dweud nad yw un yn gwybod sut mae'r sylweddau'n ymateb gyda chynhyrchion eraill a ddefnyddir. Mewn colur naturiol, gwaharddir y sylweddau dadleuol hyn. Ond mae gan gosmetiau naturiol olewau rhannol hanfodol a all ysgogi alergeddau. Ni all neb felly brofi bod colur naturiol na cholur arferol yn well.

Cynhyrchion amrywiol o gosmetiau naturiol

Mewn colur naturiol, mae'r holl gynhyrchion y mae un yn eu hadnabod ac sydd eu hangen. Mae'r rhain yn cynnwys gofal wyneb a llygad, gofal gwallt, colur a llinyn gwefus, glanhau'r corff, sebon, hufen law, gofal haul a llawer mwy.

Gofal calonogol

Yn enwedig mae angen triniaeth ofalus a gofal ysgafn ar ein croen. Mae'n agored i ddylanwadau amgylcheddol niweidiol bob dydd. Mae'r croen yn amsugno pob sylwedd ac yn eu cludo i'r tu mewn i'r corff. Mae cosmetig yn cynnwys cemegau sy'n gallu niweidio'r croen. Mae colur naturiol, ar y llaw arall, yn cefnogi ac yn adfywio ein croen ac yn ei gwneud hi'n hapus ac yn llyfn.
Pamper eich hun gyda harddwch natur. Mae colur naturiol yn boblogaidd iawn fel rhodd ac yn rhywbeth arbennig iawn.

Anfanteision colur naturiol

Yn yr ystod colur naturiol, ni fyddwch yn dod o hyd i ddim mascara hir-barhaol na diddos iawn. Hyd yn oed goleuadau haul gyda ffactor diogelu'r haul dros 20 neu lipsticks llachar, byddwch yn chwilio'n ofer. Ni all geliau cawod a siampŵau gael eu dosbarthu yn ddidrafferth. Mae silicones a phowdrau weithiau'n gwaethygu. Mae anfantais o hyd â lliwiau gwallt naturiol, nid yw gwallt llwyd yn diflannu yn llwyr ac nid yw'r gwallt yn llai ysgafnach bron.

Gofal naturiol o ben i ben

Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr eisiau gofal naturiol a chyrchfan i gynhyrchion colur organig. Mae ein croen wrth ein bodd i gael gofal yn ofalus ac yn ddelfrydol o adnoddau naturiol. Yn y cyfamser, mae llawer o gwmnïau'n cynnig colur naturiol ac mae'r duedd yn parhau.

Gofal naturiol gydag olew cnau coco

Gofal croen gyda ffrwythau
Cosmetig naturiol ar gyfer croen hardd

Mae olew cnau coco yn gyfoethog ac yn rhoi llawer o leithder. Mae hyn yn addas iawn ar gyfer gofal gwallt. Fel cyflwr gwallt naturiol, gellir ei gymhwyso i'r gwallt wrth ei doddi. Er mwyn ei doddi gallwch chi ei rwbio yn erbyn ei gilydd gyda'ch dwylo. Y peth gorau yw gadael yr olew cnau coco yn y gwallt am ychydig oriau. Po hiraf yr amser amlygiad, y gwell yr effaith ôl-ofal.

Ar ôl dod i gysylltiad, rhaid i'r gwallt gael ei rinsio'n drylwyr fel nad yw'n teimlo'n olewog mwyach. Gwallt naturiol a sgleiniol fydd y canlyniad. Ni ellir defnyddio'r eiddo lleithder yn unig ar gyfer y gwallt, ond mae hefyd yn elwa ar y croen. Ar gyfer yr eiddo antibacterial gofal yn hysbys ac yn cael ei werthfawrogi. Gellir defnyddio'r olew cnau coco ar gyfer y corff cyfan. Face, gwefusau, dwylo, traed, bydd y corff cyfan yn teimlo'n braf yn feddal ar ôl y gofal a'r arogleuon yn dda iawn. Mae rhannau'r corff sy'n arbennig o sych yn gyflym yn dod yn feddal ac yn tendro eto. Dylai fod yn economaidd gyda chymhwyso olew ar groen tywlyd.

Mae'r olew cnau coco yn ofal naturiol o ben i ben. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer y corff cyfan, felly mae hefyd yn boblogaidd iawn.

Prynwch yr olew cnau coco iawn

Gallwch brynu olew cnau coco mewn siopau bwyd iechyd a chyffuriau. Wrth brynu, dylech sicrhau ei fod yn rhydd o ychwanegion.

Bodylotion

Mae gofal naturiol dyddiol y croen fel arfer yn dechrau gyda lotion corff. Mae gan lotion corff mewn coluriau naturiol gynhwysion fel olew ffa soia, menyn shea ac olew almon. Mae'r croen wedi'i wlychu gan ffactor lleithder y planhigyn am gyfnod hir. Darperir gofal dwys a'r amddiffyniad croen gorau posibl gan fitaminau C ac E.

eli corff

Os yw'r croen yn sych iawn dylech ddefnyddio lotyn corff yn well.
Ar gyfer croen sych a menyn corff wedi ei brofi. Mae'n cynnwys olew Macadamianus, sy'n bwydo'r croen ac yn cyflenwi ardaloedd sych gyda lipidau digonol. Trwy ddefnyddio sylweddau'r blodyn angerdd, mae cydbwysedd lleithder y croen yn cael ei ysgogi ac mae'r croen wedi'i ddiogelu.

Plicio

Mae angen aflwyddiant rheolaidd ar gymhleth afreolaidd. Ar gyfer y gofal naturiol, mae un yn defnyddio cynhyrchion â algae gwahanol, cymhlethdodau o fwynau dŵr môr a glyserin llysiau ar gyfer rheoleiddio lleithder.

Mae gofal naturiol yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae'n ffynnon ieuenctid ar gyfer y corff ac ar gyfer y croen.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.