Cosmetig Naturiol | Cosmetics & Wellness

Mae harddwch o natur yn cael ei wneud gyda chynhwysion naturiol ar ffurf colur naturiol. Mae'r rhain nid yn unig yn cynnig ymdeimlad o les, ond maent hefyd yn ddiniwed gan y cynhwysion a ddefnyddir. Mae'r awydd am ffordd o fyw ecolegol, gynaliadwy ac iach yn tyfu, felly mae coluriau naturiol yn dod yn fwy cyfredol a phoblogaidd.

Sut ydych chi'n adnabod colur naturiol?

Nid yw colur naturiol yn cael ei ddiffinio yn ôl y gyfraith ac felly nid oes sêl ansawdd unffurf. Mae llawer o labeli organig ffuglennol o'r diwydiant sy'n gamarweiniol pan fyddwch chi'n eu prynu. Serch hynny, crëwyd rhai morloi dibynadwy dros amser. Yna mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu tyfu o ddeunyddiau crai i brosesu cynhyrchion organig. Felly, gallwch chi adnabod colur naturiol unwaith ar y sêl.

Mae menyw yn ymlacio ac yn ymlacio'n noeth mewn sba, gofal sba a chorffOnd yn anffodus nid oes sêl yn unig. Mae hynny'n ei gwneud yn anoddach ychydig. Fodd bynnag, gallwch chi dybio bod pob sylwedd a ddefnyddir yn deillio o gynhyrchion â morloi o natur. Dim ond o fwynau, llysiau a dim ond eithriadau o ddeunyddiau crai anifeiliaid y gellir cynhyrchu brasterau, cwyr, olew, lliwiau a darnau. Tabŵ yw paraffinau, siliconau, arbrofion anifeiliaid ac arbelydredd ymbelydrol. Mae morloi ansawdd yn cynnwys "NaTrue", "Cosmetics Naturiol dan Reolaeth" a "EcoCert".

Mae harddwch o natur yn iachach

Mewn colur arferol, mae sylweddau gweithredol hormonaidd a all achosi sgîl-effeithiau a hyd yn oed afiechydon. Yn y dos a gymeradwywyd, mae'r sylweddau hyn yn ddiniwed. Ond mae beirniaid yn dweud nad yw un yn gwybod sut mae'r sylweddau'n ymateb gyda chynhyrchion eraill a ddefnyddir. Mewn colur naturiol, gwaharddir y sylweddau dadleuol hyn. Ond mae gan gosmetiau naturiol olewau rhannol hanfodol a all ysgogi alergeddau. Ni all neb felly brofi bod colur naturiol na cholur arferol yn well.

Cynhyrchion amrywiol o gosmetiau naturiol

Mewn colur naturiol, mae'r holl gynhyrchion y mae un yn eu hadnabod ac sydd eu hangen. Mae'r rhain yn cynnwys gofal wyneb a llygad, gofal gwallt, colur a llinyn gwefus, glanhau'r corff, sebon, hufen law, gofal haul a llawer mwy.

Gofal calonogol

Yn enwedig mae angen triniaeth ofalus a gofal ysgafn ar ein croen. Mae'n agored i ddylanwadau amgylcheddol niweidiol bob dydd. Mae'r croen yn amsugno pob sylwedd ac yn eu cludo i'r tu mewn i'r corff. Mae cosmetig yn cynnwys cemegau sy'n gallu niweidio'r croen. Mae colur naturiol, ar y llaw arall, yn cefnogi ac yn adfywio ein croen ac yn ei gwneud hi'n hapus ac yn llyfn.
Pamper eich hun gyda harddwch natur. Mae colur naturiol yn boblogaidd iawn fel rhodd ac yn rhywbeth arbennig iawn.

Anfanteision colur naturiol

Yn yr ystod colur naturiol, ni fyddwch yn dod o hyd i ddim mascara hir-barhaol na diddos iawn. Hyd yn oed goleuadau haul gyda ffactor diogelu'r haul dros 20 neu lipsticks llachar, byddwch yn chwilio'n ofer. Ni all geliau cawod a siampŵau gael eu dosbarthu yn ddidrafferth. Mae silicones a phowdrau weithiau'n gwaethygu. Mae anfantais o hyd â lliwiau gwallt naturiol, nid yw gwallt llwyd yn diflannu yn llwyr ac nid yw'r gwallt yn llai ysgafnach bron.

Gofal naturiol o ben i ben

Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr eisiau gofal naturiol a chyrchfan i gynhyrchion colur organig. Mae ein croen wrth ein bodd i gael gofal yn ofalus ac yn ddelfrydol o adnoddau naturiol. Yn y cyfamser, mae llawer o gwmnïau'n cynnig colur naturiol ac mae'r duedd yn parhau.

Gofal naturiol gydag olew cnau coco

Gofal croen gyda ffrwythau
Cosmetig naturiol ar gyfer croen hardd

Mae olew cnau coco yn gyfoethog ac yn rhoi llawer o leithder. Mae hyn yn addas iawn ar gyfer gofal gwallt. Fel cyflwr gwallt naturiol, gellir ei gymhwyso i'r gwallt wrth ei doddi. Er mwyn ei doddi gallwch chi ei rwbio yn erbyn ei gilydd gyda'ch dwylo. Y peth gorau yw gadael yr olew cnau coco yn y gwallt am ychydig oriau. Po hiraf yr amser amlygiad, y gwell yr effaith ôl-ofal.

Ar ôl dod i gysylltiad, rhaid i'r gwallt gael ei rinsio'n drylwyr fel nad yw'n teimlo'n olewog mwyach. Gwallt naturiol a sgleiniol fydd y canlyniad. Ni ellir defnyddio'r eiddo lleithder yn unig ar gyfer y gwallt, ond mae hefyd yn elwa ar y croen. Ar gyfer yr eiddo antibacterial gofal yn hysbys ac yn cael ei werthfawrogi. Gellir defnyddio'r olew cnau coco ar gyfer y corff cyfan. Face, gwefusau, dwylo, traed, bydd y corff cyfan yn teimlo'n braf yn feddal ar ôl y gofal a'r arogleuon yn dda iawn. Mae rhannau'r corff sy'n arbennig o sych yn gyflym yn dod yn feddal ac yn tendro eto. Dylai fod yn economaidd gyda chymhwyso olew ar groen tywlyd.

Mae'r olew cnau coco yn ofal naturiol o ben i ben. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer y corff cyfan, felly mae hefyd yn boblogaidd iawn.

Prynwch yr olew cnau coco iawn

Gallwch brynu olew cnau coco mewn siopau bwyd iechyd a chyffuriau. Wrth brynu, dylech sicrhau ei fod yn rhydd o ychwanegion.

Bodylotion

Mae gofal naturiol dyddiol y croen fel arfer yn dechrau gyda lotion corff. Mae gan lotion corff mewn coluriau naturiol gynhwysion fel olew ffa soia, menyn shea ac olew almon. Mae'r croen wedi'i wlychu gan ffactor lleithder y planhigyn am gyfnod hir. Darperir gofal dwys a'r amddiffyniad croen gorau posibl gan fitaminau C ac E.

eli corff

Os yw'r croen yn sych iawn dylech ddefnyddio lotyn corff yn well.
Ar gyfer croen sych a menyn corff wedi ei brofi. Mae'n cynnwys olew Macadamianus, sy'n bwydo'r croen ac yn cyflenwi ardaloedd sych gyda lipidau digonol. Trwy ddefnyddio sylweddau'r blodyn angerdd, mae cydbwysedd lleithder y croen yn cael ei ysgogi ac mae'r croen wedi'i ddiogelu.

Plicio

Mae angen aflwyddiant rheolaidd ar gymhleth afreolaidd. Ar gyfer y gofal naturiol, mae un yn defnyddio cynhyrchion â algae gwahanol, cymhlethdodau o fwynau dŵr môr a glyserin llysiau ar gyfer rheoleiddio lleithder.

Mae gofal naturiol yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Mae'n ffynnon ieuenctid ar gyfer y corff ac ar gyfer y croen.

Ryseitiau: colur naturiol ar gyfer y cartref

Ni ellir prynu coluriau naturiol yn barod. Gall unrhyw un hefyd wneud eu colur naturiol eu hunain gartref. Gyda cholur naturiol cartref, gallwch fod yn hollol sicr bod y cynhwysion a ddefnyddir yn wirioneddol naturiol ac nad oes unrhyw gemegau wedi'u cynnwys.

wyneb
Gofal wyneb - cynhyrchu colur naturiol eich hun

Ryseitiau ar gyfer colur naturiol Gofal wyneb

Gellir gwneud mwgwd yn hawdd ac yn gyflym gan quark a rhywfaint o fêl. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer croen wyneb sydd wedi'i dan straen yn iacháu daear. Gwneir y rhain o ddaear arbennig iawn. Mae'r pridd hwn yn cael ei lanhau, ei sychu a'i wanhau gydag olew a dŵr.
Yn y cartref, gallwch syml gymysgu 1 i fwrdd llwyd 2 o glai iacháu gyda dŵr nes bod mwydion y gellir ei lledaenu yn cael ei gynhyrchu. Mae'r ddaear wedi'i ddosbarthu'n gyfartal ar yr wyneb ac felly'n dileu amhureddau a baw o'r croen.

Ar ôl triniaeth, gallwch chi brysurio'r mwgwd wyneb a chael effaith blino dwys. Os oes gennych groen mwy sensitif, gallwch olchi'r mwgwd wyneb gyda dŵr cynnes. Ar gyfer y gofal ar ôl y mwgwd wyneb, gallwch ddefnyddio jojoba cyfoethog neu olew almon. Bydd eich croen yn teimlo'n ysgafn o feddal.

Prysgwydd corff wedi'i wneud yn gyflym

Ar gyfer prysgwydd corff nid oes angen llawer o gynhwysion arnoch chi. Cymerwch dri llwy fwrdd o goffi wedi'i oeri, tair llwy fwrdd o olew almon, olew olew olewydd, neu olew olewydd, a throwch y màs hwn mewn uwd. Nawr rydych chi'n rwbio'r rhannau corff a ddymunir mewn cylchlythyr, symudiadau ysgafn. Yn olaf, golchwch gyda digon o ddŵr glawog.

Gofalwch am ddwylo

Yn enwedig mae pwysau mawr ar y dwylo ac yn anffodus, mae pobl yn cael eu hesgeuluso yn bennaf. Gyda dwr mêl gallwch chi droi eich dwylo wedi ei chapio a'i sychu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu 1 i lwy fwrdd 2 o fêl mewn powlen gyda dŵr cynnes ychydig a'i droi. Golchwch eich dwylo yn 10 am ychydig funudau, yna rinsiwch gyda dŵr clir. Mae mêl yn gynnyrch naturiol ac yn cynnal cynhwysion gwerthfawr tra'n dal i ddiheintio.

Rysáit ar gyfer colur naturiol Badness bath

Nid yw sba yn ymlacio'n unig, mae hefyd yn maethlon iawn. Gyda dim ond ychydig o gynhwysion gallwch chi baratoi baddon yn y cartref. Ar gyfer y baddon sba, ychwanegwch gwpan o laeth menyn i'r dwr bath, ychydig o olew olewydd a 1 i fwrdd llwyd 2 o fêl. Am odor mawr gallwch chi ychwanegu ychydig o ddiffygion o ddŵr rhosyn. Bydd eich croen yn diolch i chi.

baddon traed

Mae eich traed hefyd neu ddim ond angen gofal priodol.

Cymerwch fowlen o rai sbrigiau rhosmari ac arllwys dŵr berwedig drostynt. Gadewch iddo ymestyn nes bod y tymheredd yn well ar gyfer y traed. Ar ôl y baddon droed, dylech dylinio eich traed gydag hufen gyfoethog.

Mae ryseitiau ar gyfer coluriau naturiol yn hawdd ac yn gyflym i gopïo. Dim ond ychydig o gynhwysion sydd gennych gartref sydd gennych gartref. Mae ceisio'n werth chweil.

Gwneud colur iach eich hun

Mae gwneud colur iach eich hun yn boblogaidd ac yn cael ei werthfawrogi yn fwy a mwy. Mae gan lawer broblemau gyda chynhyrchion gofal diwydiannol oherwydd gallant achosi brech a chroen sych.

Manteision colur iach

Cosmetig iach o natur
Gallwch chi wneud colur iach eich hun

Os ydych chi am wneud colur eich hun, yna penderfynwch amdanoch eich hun pa ffabrigau rydych chi'n eu defnyddio.

Mae gwneud colur iach eich hun yn rhatach na chynhyrchion a brynwyd. Mae coluriau cartref hefyd yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae cynhwysion y rhan fwyaf o ryseitiau'n cael eu tyfu'n organig, fel perlysiau, ffrwythau ac olew. Mae cynhyrchion gofal dyddiol fel hufenau, sebonau neu siampŵau yn gyflym ac yn hawdd eu cyffwrdd. Wrth gwrs, ni allwch chi gynhyrchu unrhyw gynhyrchion arbennig fel hufen gwrth-wrinkle eich hun gartref, ond gyda dim ond ychydig o gamau syml, hufen wyneb. Mae hyn yn darparu digonedd o leithder a braster ac mae ganddi effaith maethus fel mwgwd wyneb.

Pam ddylech chi ddefnyddio colur iach?

Mae unrhyw fam sy'n dymuno i'w theulu fyw'n dda, yn chwilio am gynhwysion naturiol ac iach wrth siopa. Hyd yn oed gyda cholur, mae'r duedd yn fwy a mwy i'w wneud eich hun. Ond yr un mor bwysig yno. Mae'r croen yn amsugno'r sylweddau a'u cyflenwi i'n organeb, boed yn gynhwysion gofalgar neu niweidiol. Mae coluriau arferol yn arbennig o broblem i bobl â chroen sensitif. Mae dod o hyd i'r gofal iawn yn ddrud. Mae'r mwyafrif o gynhyrchion yn aml yn gwaethygu'r broblem yn hytrach na'i gwneud yn well.

I ddod o hyd i'r cynnyrch delfrydol ar eich cyfer chi, mae'n well gwneud hynny eich hun. Er mwyn gwneud colur iach eich hun, dim ond ychydig o gynhwysion sydd eu hangen arnoch chi. Gellir dod o hyd i rai cynhwysion yn y cartref hyd yn oed.

Cosmetics y gallwch chi ei wneud eich hun

Mae yna lawer o gynhyrchion y gallwch eu gwneud eich hun. Er enghraifft, gallwch wneud colur megis hufen croen, lotion, menyn corff, uniad, gofal wyneb, eli haul, balm gwefus, gofal croen, gofal babanod a llawer mwy. Gellir gwneud hyd yn oed bysgod gwlyb i blant bach neu gael gwared ar y colur eich hun. Mae'r hunan wedi'i wneud yn llawn cynhwysion maethlon, mae'n iach, organig a hyd yn oed yn rhatach.

Mae gwneud colur iach eich hun yn golygu cael llawer o fanteision. Mantais yw eich bod chi'n gwybod yn union pa gynhwysion sydd yn y cynnyrch. Hefyd, mae'n llawer rhatach na chynhyrchion a brynwyd.

Pam mae colur naturiol yn amddiffyn yn erbyn oedran

Mae colur naturiol yn dda i'n croen ac yn llawn cynhwysion da, ond pam mae colur naturiol yn amddiffyn yn erbyn heneiddio?

Mae colur naturiol yn amddiffyn rhag gwenwyno

Mae'r rhan fwyaf o gynhyrchion cosmetig yn cynnwys llawer o gemegau gwenwynig. Gyda dŵr, bwyd a dillad, rydym yn amsugno digon o lygryddion. Felly, dylai un geisio osgoi'r tocsinau o gosmetig. Er mwyn lleihau llwyth tocsin y corff, gall newid i gosmetiau naturiol helpu. Defnyddir y cemegau niweidiol yn y cynhyrchion yn bennaf ar gyfer emulsification, cadwraeth, blasu a sebon i gynyddu'r effaith diheintio.

Mae yna gemegau sydd ag effeithiau tebyg i hormonau yn y corff ac am y rheswm hwnnw gall lidroi'r cydbwysedd hormonau ac arwain at broblemau iechyd. Gall cemegau fynd i'r corff trwy'r croen, a gall hynny, yn yr achos gwaethaf, hybu problemau ymddygiadol niwrolegol, gordewdra, canser a diabetes.

Arhoswch yn ifanc gyda cholur naturiol

Gall y sylweddau cemegol mewn colur niweidio'ch iechyd. Mae colur naturiol yn cefnogi'r effeithiau maethlon a iach. Gall fitaminau helpu i atal ac oedi'r broses heneiddio.

Gyda cholur naturiol, nid yn unig y bydd pawb yn teimlo'n iau, ond hefyd yn edrych yn iau.

Pan fydd y croen yn ymlacio

Portread o ferch addurnol yn gwenu gyda lemon, dros wyn
Gofal wyneb naturiol

Pan fydd y croen yn ymlacio, gall fod yn arwydd o heneiddio croen. Yn erbyn darn y croen mae yna ateb naturiol syml. Ar gyfer hyn, mae'n rhaid i chi doddi stearin gyda gwres bach i ganolig, ychwanegu triethanolamine a mwydwi am ddeg munud. Pan fydd y cymysgedd wedi oeri ychydig i lawr, ychwanegwch ychydig o ddiffygion o ddŵr rhosyn, glyserin, sudd tomato a sudd lemon a chymysgwch bopeth nes bod hufen wedi ffurfio.

Gwreiddiau'n dod yn weladwy

Wrth gwrs, pan fydd y wrinkles cyntaf yn dod yn weladwy, byddai un yn hoffi gwneud rhywbeth amdano. Er mwyn atal y broses heneiddio rhag cael ei ddefnyddio mor ddifrifol, gall meddyginiaethau naturiol helpu. Mewn gwres isel i ganolig, mae gwenyn gwenyn, olew yr afu cod, olew almon a lanolin yn cael eu toddi. Cymysgwch olew a sudd ciwcymbr gyda ychydig o ddiffygion. Ewch i bopeth nes ei fod yn oer. Nawr mae'n dod am oddeutu 48 awr yn yr oergell. Dylid defnyddio'r hufen gyda'r nos cyn mynd i'r gwely a'i roi dros nos. Fe welwch y gwahaniaeth ar ôl dim ond dwy neu dair wythnos.

Byddai'r cwestiwn o pam y byddai colurion naturiol yn amddiffyn yn erbyn oedran yn cael ei egluro. Mae'n gwarchod y croen a'r corff rhag sylweddau cemegol ac yn helpu pan fydd y croen yn dechrau diflannu a bod wrinkles yn dod yn weladwy.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.