Gardd - planhigion dylunio a hamdden

Mae'r cynllun gardd yn cyflwyno her arbennig i bob garddwr hobi. Wrth ystyried cynllunio gwahanol egwyddorion, rhaid i chi greu darlun cyffredinol cydlynol yn ddiweddarach.

Nodwch amodau'r safle yn yr ardd

Er bod cnydau yn cael eu defnyddio'n bennaf i ddarparu ffrwythau a llysiau ffres i'r teulu, mae gan blanhigion addurnol y dasg o roi'r adeilad yn adeiladwaith a'i wella'n weledol.

Iechyd o'r ardd
Mae'r ardd yn aml yn cynnig mwy na dim ond tawel eiliadau

Mae'r dewis yn dibynnu, ymysg pethau eraill, ar flas unigol perchennog yr ardd. Ond dylid hefyd ystyried agweddau eraill fel bod modd mwynhau'r ardd gyda'ch holl synhwyrau.

Mae gan bob rhywogaeth yn y byd planhigion ei ofynion ei hun ar y lleoliad, y pridd a'r hinsawdd. Cyn i'r arddwr hobi gwrdd â'r dewis planhigion ar gyfer ei ardd, dylai hysbysu ei hun am yr amgylchiadau. Mae'n haws derbyn yr amodau presennol a thyfu dim ond y rhywogaethau hynny a all ymdopi â nhw nag i ddewis rhywogaethau soffistigedig i efelychu eu hamodau byw yn artiffisial. Yn ogystal, mae rhywogaethau sydd â gofynion tebyg ar eu hamgylchedd fel arfer yn cysoni'n dda â'i gilydd.

Ystafelloedd ffurf yn yr ardd

Dim ond os bydd rhai ystafelloedd yn cael eu creu ynddynt. Ar gyfer hyn, mae gan y garddwr hobi amryw o opsiynau ar gael. Gellir creu lefelau llorweddol trwy ddefnyddio planhigion gydag uchder o wahanol statws. Mae'r arddwr yn cyflawni adrannau fertigol trwy godi gwrychoedd, waliau neu ffiniau gwelyau eraill.

Mae'r planhigion coediog yn chwarae rhan bwysig mewn dylunio mewnol. Fel solitaires gallant wella argraff gofodol rhai ardaloedd, yn y grŵp maent yn ffrâm llun yr ardd. Maent hefyd yn creu trawsnewidiadau rhwng lefelau llorweddol isaf yr ardd a'r llawr.

Cynhyrchu planhigion gwenwynig yn unig gyda gofal

Er gwaethaf pob harddwch, nid yw pob planhigion yn addas ar gyfer yr ardd cartref. Os oes gennych blant neu anifeiliaid anwes, dewiswch rywogaethau nad ydynt yn wenwynig yn unig. Yma, dylai'r garddwr hobi fod yn ymwybodol nad yw pob planhigyn gwenwynig ar bob person ac ar bob anifail yr un mor wenwynig. Hefyd, efallai y bydd rhannau planhigion unigol yn fwyta, tra bod eraill o'r un planhigyn yn cael eu dosbarthu'n wenwynig iawn. Er mwyn osgoi'r perygl o wenwyno, ni ddylid tyfu planhigion o'r fath ym mhresenoldeb y grwpiau risg dynodedig.

Mwy o dudalennau am blanhigion gardd a gardd

garddbalconi
planhigion garddhouseplants