Dollshouses a dodrefn doll

Mae dodrefn doll yn cyd-fynd yn dda mewn llawer o ystafelloedd plant. Gyda dodrefn doll gall plant greu eu byd gêm eu hunain. Ond mae dodrefn doll hefyd yn addas fel teganau dysgu?

Dodrefn Doll - ymarfer bywyd bob dydd

Mae'r ateb yma yn glir "ie" - ac mewn sawl ffordd.

Dollhouse a dodrefn doll
Dollhouse a dodrefn doll

Mae plant yn dysgu yn y gêm trwy fynd i rolau penodol ac ymarfer ymddygiad mwy neu lai rhagnodedig.

Mae dodrefn doll, fel y gallwch brynu yn y rhan fwyaf o siopau ar gyfer teganau pren, yn creu amodau perffaith i ail-greu bywyd oedolyn.

Mae dodrefn doll yn rhoi mewnbwn penodol iawn i'r plentyn, gan ei gwneud yn debyg i sefyllfa lle mae plant yn cael eu atgoffa o'r "bywyd cywir". Mae hyn yn golygu bod plant yn cael eu hanimeiddio gan ddodrefn doll i ail-ymddygiadau ymddygiadol gan eu rhieni.

O ganlyniad, mae yna effaith dysgu dwbl

Yn gyntaf, mae'r plant yn dynwared ymddygiad sefyllfaol oedolion yn yr amgylchedd hwn. Mae hyn yn golygu bod dodrefn doliau plant yn eu galluogi i ymarfer tasgau penodol bob dydd ac yn anad dim i ddarganfod yr ystyr y tu ôl iddynt. Gall un yn sicr geisio esbonio i blentyn pam fod tegan yn perthyn mewn cwpwrdd neu pam mae bara yn cael ei roi yn y ffwrn.

Dim ond pan fydd y plentyn yn cael ei alluogi i efelychu'r gweithredoedd hyn yn ymarferol, sicrheir ei fod wedi deall yr hyn y mae mam neu dad yn ei wneud yn y ffordd benodol hon. Mae dynwared o'r gorffennol yn gam pwysig wrth ddysgu patrymau cymdeithasol. Yn fyr: gyda dodrefn doll, darperir tir hyfforddi i'r plentyn lle gallant ymarfer a mewnoli eu bywyd bob dydd.

Mae dodrefn doll hefyd yn hyrwyddo sgiliau ieithyddol trwy gemau chwarae rôl

Mae hyn wedyn yn arwain at ail agwedd bwysig. Efallai y bydd yn swnio'n anarferol, ond gall dodrefn doll fod o fudd mawr i gaffael iaith plentyn. Y man cychwyn yma eto yw bod dodrefn doll yn creu amgylchedd sy'n debyg iawn i'r un y mae'r rhieni yn gweithredu ynddi. Wrth gwrs, mae ymddygiad y rhieni hefyd yn ei gwneud yn ofynnol iddynt siarad.

Mae plentyn yn caffael ac yn gwella ei sgiliau iaith trwy efelychu'r rhieni. Fel y disgrifiwyd eisoes, mae dodrefn doll yn creu yr amgylchedd hwn yn union lle mae'r plant yn cael eu cymell i ailddeddfu ymddygiad y rhieni yn fanwl. Os yw'ch plentyn yn chwarae gyda'i ddoliau yn yr amgylchedd hwn, bydd yn dweud yr un pethau neu bethau tebyg yr ydych fel arfer yn eu gwneud.

O safbwynt damcaniaethol iawn, byddai un yn dweud yma, mae eich plentyn yn atgynhyrchu'ch gweithredoedd lleferydd yn y sefyllfaoedd defnydd cywir priodol. Mae'r plentyn yn arfer defnyddio brawddegau penodol a geiriau'n gywir. A dyna'n union sy'n helpu'r plentyn i ddeall ystyr y geiriau'n well.

Mae dodrefn doll yn efelychu bywyd bob dydd

Mae dodrefn doll yn syml yn hyrwyddo datblygiad plant trwy efelychu amgylchedd lle gall plant ymarfer ymddygiad cymdeithasol ac ymddygiad llafar cyfunol. Fodd bynnag, nid oes digon o le ym mhob meithrinfa i sefydlu un neu fwy o ddodrefn doll.

Fodd bynnag, os nad ydych am roi'r gorau i'ch maes maes practis ar gyfer disodli ac ymarfer ymddygiad cymdeithasol, fe all gael effaith debyg trwy ddolldy. Mewn dollhouse, bydd eich plentyn yn dod o hyd i amgylchedd sydd bron mor addas ar gyfer ail-greu'r profiad. Unwaith eto, gall eich plentyn efelychu ac ymarfer ymddygiad cymdeithasol mewn sefyllfaoedd dilys.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.