Beicio | chwaraeon

Mae beicio yn un o chwaraeon dygnwch yr haf erioed ac mae'n ymarfer corff perffaith cardiofasgwlaidd.

Cadarnhau yn y cyfrwy - pam mae beicio'n ein cadw'n heini

Os ydych chi'n pedal tair neu bedair gwaith yr wythnos am tua munud o 30, gallwch ymestyn eich bywyd mewn iechyd trwy ddeg mlynedd dda.

Seiclo ar gyfer ffitrwydd
Wrth feicio, mae'r cyfrwy yn amsugno am 75 y cant o bwysau'r corff. O ganlyniad, nid yw'r cymalau yn cael eu beichio ar y coesau.
Mae gyrru beic yn cynyddu ffitrwydd

Mae beicio felly hefyd yn ddewis arall da i loncian. Yn enwedig yn y frwydr yn erbyn gordewdra ac mae'r rhyliau cig moch anghytuno yn cael effaith fuddiol.

Mae cilogram 75 dynol yn llosgi kilocalories 720 ar gyflymder canolig yn unig awr yn ddiweddarach. Mae hyn yn llawer mwy na bar siocled yn unig.

Beicio mewn osteoarthritis a phroblemau ar y cyd ar y pen-glin?

Mae llawer o bobl yn ofni y gallai beicio roi straen ychwanegol ar y cartilag artiffisial yr effeithiwyd arnynt. Ond mae orthopedegwyr yn rhoi'r gorau i gyd: Mae'r gwrthwyneb yn wir, gan fod y symudiad pen-glin unffurf yn gwella trafnidiaeth maetholion i'r cartilag. Hefyd, mae'r capsiwl a'r menysws yn elwa ohoni.

Nid oes raid i hyd yn oed y rhai sy'n dioddef o wythiennau varicose wneud heb feicio. Mae'r gwaed venous yn cael ei yrru drwy'r gwaith troed hyd yn oed yn y gwythiennau coes, yn debyg iawn i bwmp i'r galon. Mae hyn yn aml yn gweithio'n well nag unrhyw feddyginiaeth.

Mae'n bwysig i bobl â phroblemau cefn: bob amser yn rhoi sylw i ystum yn syth ac mae'n well gan y beic Iseldiroedd car rasio.

Pryd mae'r effaith ffitrwydd yn digwydd wrth seiclo?

Ar gyfer effaith ffitrwydd amlwg, dylech beicio o leiaf dwy awr yr wythnos. Dylai'r baich gwaith gynyddu'n gyson. Er mwyn cryfhau'r cyflwr, mae'n ddigonol i bedlo ar ganol-ystod, heb fynd allan o'r anadl.

Os yw'r cyflymder yn y blaendir, argymhellir hyfforddiant cyflym a elwir yn hyn. Yma mae cyflymder tynn ac ymlacio yn ail bob pum munud. Os oes angen, gellir gosod seibiannau bach.

Pwy sy'n gyrru pellteroedd hir ar gyflymder canolig, yn cynyddu'r llosgi braster. Felly, beicio yw'r chwaraeon delfrydol i golli pwysau. Mae'n darparu'r rhan ddyddiol o ocsigen yn awtomatig a gellir ei hintegreiddio'n hawdd i fywyd pob dydd. Gall hyd yn oed y ffordd i weithio a siopa gael ei gwmpasu'n annibynnol ar hyfforddiant gan feic.

Gyda llaw: Mae hyfforddiant beicio o'r fath yn dod â'r hormonau rhyw yn daclus ar drot. Mae yna sibrydion bod beicwyr yn well cariadon. Fodd bynnag, nid oes unrhyw brawf gwyddonol ar gyfer hyn. Felly mae'n rhaid i bob un gael gwybod.