Claw Bear Giant / Toriad Hercules - Planhigion Gwenwynig

Mae'r Herkulesstaude hefyd yn hysbys o dan yr enw Riesenbärenklau neu Bärenkralle. Daw'r Claw Bear Giant o deulu planhigion y cymalau ac yn dod yn wreiddiol o'r Cawcasws. Am y tro cyntaf, ymddangosodd y planhigyn 1985 yn Ewrop.

Prysgwydd Hercules / Hogweed Giant

Gall llwyni Hercules gyrraedd hyd at dri metr. Mae'r tywyll bresennol yn cael ei weld yn dywyll ac mae ganddi griw gwych a geir ar y planhigyn cyfan.

yr efwr enfawr
Claw Bear Giant - MabelAmber / Pixabay

Mae diamedr y dail yn ddwy i ddeg centimedr, yn dibynnu ar gyfanswm maint y planhigyn. Yn y bôn, mae gan ddail gwyrdd y gogogen ddu hyd o un metr. Fel arfer, mae gan y blodau cymharol fawr diamedr o centimetrau 30-50. Gall llwyni Hercules gynnwys hyd at flodau sengl 80.000.

Daw'r cyfnod blodeuo o fis Mehefin i ddiwedd mis Gorffennaf. Mae gan y blodau gwyn uchafswm diamedr o centimetrau 2 ac maent yn tyfu'n fwy helaeth ar y brig. Gan fod y dail gwyn gwallt yn edrych yn debyg iawn i draed anifeiliaid yr arth, mae'r planhigyn wedi cael ei enwi Bärenklau am y rheswm hwn.

Ar ôl i'r cregyn hadau o'r ffrwythau ffurfio, mae'r planhigyn yn marw. Os na fydd y planhigyn yn aeddfedu, gall fod yn hawdd goroesi ers sawl blwyddyn. Mae hadau'r Herkulesstaude yn egnïol iawn ers blynyddoedd.

Nid yw prysgwydd Hercules yn tyfu ar bridd asidig. Fel arall, mae hi'n ddiflas iawn ac nid oes angen ond ychydig o haul i oroesi am flynyddoedd.

Mae'r gogogen enfawr yn cynnwys ffonocoumarins o'r enw, sy'n achosi adweithiau croen ar ôl cysylltu â'r croen.

Gall hyd yn oed cysylltiad byr â'r dail fod yn ddigon i gwisgo'r croen yn sylweddol. Mewn achosion gwaeth, gall hyd yn oed blisters ffurfio ar y croen. Mae'r rhain yn boenus iawn ac yn llidiog ac yn gallu achosi llosgiadau gradd gyntaf ac ail.

Yn ogystal â llid y croen, a gall y blychau gwenu hefyd fod o ganlyniad i dwymyn, problemau cylchrediad a chwysu. Gall yr adweithiau hyn gymryd wythnosau.

Pan fyddwch wedi dod i gysylltiad â'r planhigyn, dylech olchi'r wyneb croen cyfatebol yn drylwyr gyda dŵr a sebon. Os yw llid y croen wedi digwydd, dylid ymgynghori â'r dermatolegydd ar unwaith fel y gellir defnyddio triniaeth briodol.

efwr pigfain

Mewn gwrthgyferbyniad â'r Clawr Bear Giant, mae'r Hogweed Meadow yn frodorol i Ewrop. Yn bennaf mae un yn dod o hyd i'r Claw Bear Giant ar fanciau a ffosydd ac mae'n tyfu o bosib ar bridd llaith, rhydd. Yn weledol, mae'r ddau blanhigyn yn edrych yn debyg iawn.

Os yw'r planhigyn yn ifanc, nid oes perygl o wenwyno. Yn aml, defnyddir y dail yn aml fel bwydo gwartheg. Fodd bynnag, ni ddylai anifeiliaid gael gormod ohono, gan y gall achosi llid y croen. Gan ddibynnu ar faint y planhigyn ifanc, gellir bwyta'r stalk yn amrwd, neu ei goginio i gwmni.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.