Godparents yn dod yn fedydd | Plant addysg

Pan fydd plentyn ar fin cael ei fedyddio, mae'n bwysig dod o hyd i godfather. Fel arfer bydd hyn yn rhywun sy'n arbennig o agos i'r rhieni. Ond pa ddisgwyliadau neu rwymedigaethau hyd yn oed, pa rolau a thasgau sydd wedi'u cysylltu â phlant sy'n barau?

Rydyn ni am ddod yn bradiau duw!

Fel godparents, rydych chi'n mynd gyda'r godfild i fedydd
Rydyn ni'n dod yn barainiau duw!

Roedd dad-cuw yn mynd â'r plentyn i fedydd o safbwynt crefyddol, gan dybio cyfrifoldeb bod y plentyn yn dysgu'r ffydd ei hun ac yn dysgu byw.

Tan y flwyddyn 1983, roedd nawdd yn yr eglwys yn cynrychioli perthynas ysbrydol. Daw'r gair godfather o'r Lladin ac mae'n golygu rhywbeth fel "gyda thad".

Yn yr Eglwys Gatholig a'r Protestanaidd, mae'r amodau ar gyfer nawdd yn wahanol.

Mae yna wahanol arferion ar gyfer papawodiaid

Gall hyn fod yn gyd-ddylunio ffair, dyluniad y gannwyll bedydd, Beibl plant fel rhodd neu ddymuniad personol neu addewid am oes, a gofnodir yn ysgrifenedig. Mewn rhai ardaloedd, mae'n arferol i'r plant ddod â'u palmfather ar palmwydd ar Ddydd Sul y Palm, sydd wedi'i addurno'n hyfryd a'i fendithio yn yr eglwys. Gall y diwrnod bedyddio fod yn rheswm dros gyfarfod bob blwyddyn i gofio'r baeth a'r addewid.

Heddiw, fodd bynnag, mae'r cyfeiliant crefyddol yn unig o'r tad-guwyr wedi symud yn rhannol i'r cefndir

Dymunir noddwr i gyd-fynd â datblygiad personol y plentyn ac i gynorthwyo'r rhiant mewn materion addysg. Weithiau mae nawdd yn gyfyngedig i gyfrannu ar achlysuron difrifol.

Dylai Godparents ymdrechu i feithrin perthynas bersonol gyda'r godfedd a bod yno fel eu cynghorydd neu gyfryngwr rhwng y rhieni. Yn y gorffennol, roedd gan dduwodiaid ddyletswydd gofal yn achos marwolaeth eu rhieni. Fodd bynnag, nid yw nawdd yn gysylltiedig â gwarcheidiaeth. Os yw rhieni'n dymuno, gellir penderfynu hyn yn yr ewyllys.

Byddai'n bwysig arwain sgwrs eglurhaol gyda'r godfather a ddymunir

Beth yw'r disgwyliadau, dymuniadau a rhwymedigaethau i'r papaidiau papa? Mae hyn yn arbed siom ar y ddwy ochr. Yn yr achos gorau, mae perthynas ymddiriedaeth yn datblygu rhwng plentyn a Patesy'n gallu para am flynyddoedd. Gyda llaw, ni all rhieni ddod yn bradiau eu hunain, ond yn neiniau a theidiau. Hefyd, mae'r brodyr neu chwiorydd neu ffrindiau da iawn yn cael eu dewis yn falch. Mae'n bwysig eich bod chi'n gallu adeiladu ar ei gilydd o ran gwerthoedd ac addysg.