Penwythnos Rhamantaidd | Rhamantiaeth partneriaeth

Dylai penwythnos rhamantus yn unig fod yn benwythnos yn barod. Mae dechrau ar ddydd Sadwrn gyda'r nos a bod yn brysur gyda'r straeon Dydd Llun nesaf ar brynhawn Sul yn dod â mwy o straen nag ymlacio.

Syniadau am benwythnos rhamantus

Mae'n wych os gallwch chi ddechrau'r penwythnos rhamantus nos Wener. Yna, yn gyntaf oll, mae noson o gysgu, cyhyd ag y dymunwch, ar y rhaglen. Mae brecwast yn y gwely, efallai gyda champagne neu siampên, wedi'i gynnwys. Wedi'i gryfhau, gallwch chi fwynhau'r dydd Sadwrn nesaf a mwynhewch.

Rhamant yn y cartref
Pâr ar noson rhamantus

Penwythnosau Rhamantaidd gyda lles

Felly, na fydd unrhyw beth yn amharu ar y rhamant, mae'n ddoeth peidio â threulio'r penwythnos yn y pedwar wal domestig. Rhywbeth yr ydych bob amser yn sylwi arno yw rhywbeth y gallwch chi ei wneud yn unig. Sut i fynd o ffyn i ffug a dod o hyd i ddim heddwch go iawn.

Nid oes rhaid i'r daith i'r penwythnos rhamantus fod ymhell i ffwrdd. Yn eich dinas eich hun neu yn y ddinas fwyaf, mae'n sicr yn westy braf. Ar gyfer gwestai dinas, gwestai gwledig gwyllt neu westai clyd gan y môr yn newid mawr o'r ddinas hectig.

Efallai mai hyd yn oed y gwesty moethus ydyw unwaith. Mewn llawer o'r tai hyn mae yna drefniadau arbennig ar gyfer cyplau. Gallwch ddewis o amrywiaeth o becynnau lles sy'n cynnwys baddonau, tylino a thriniaethau harddwch eraill iddo ef a'i hi. Gall y ceisiadau hyn gael eu mwynhau gyda'i gilydd, naill ai yn eich ystafell neu yn seddi preifat y gwestai.

O ran lles, nid yn unig mae aromas meddal o flodau neu ffrwythau, y mae'n well gan y merched, ond hefyd rhai calonog fel ymolchi mewn cwrw cwrw, yn peleiddio gyda sialc neu gymysgedd halen-fêl, y mae'r dynion yn ei hoffi'n fawr iawn.

Penwythnosau Rhamantaidd mewn mannau arbennig

Os oes gennych lawer o waith i'w wneud mewn gwestai, efallai na fyddwch chi eisiau aros mewn gwesty arferol yn eich amser preifat yn rhad ac am ddim. Beth am benwythnos rhamantus mewn igloo? Wedi'i lapio mewn pysgod meddal cynnes, mae'n rhyfeddol gyfforddus yno. Mae'r igloos wedi'u haddurno'n fanwl ac wedi'u goleuo'n anuniongyrchol.

Syniad arall yw'r penwythnos yn y gwair. Mae gwestai Gelli bellach ar gael mewn sawl rhanbarth. Mae trefniadau o'r fath fel arfer yn cynnwys diodydd croeso, teithiau llys, cinio aml-gwrs cinio'r gannwyll ac yna aros dros nos mewn gwely mawr yn y gwair llysieuol. Mae brecwast wedi'i baratoi'n ffres o gynhwysion lleol a'i weini ar yr amser a ddymunir.

Mae menyw yn ymlacio ac yn ymlacio'n noeth mewn sba, gofal sba a chorffMae penwythnosau ymwthiol yn brofiadol yn y Baumhaushotel. Ar uchder uchel, mae'r tai coed yn gadarn ac yn ddiogel ac nid oes ganddynt unrhyw gysur.

Daw tuedd newydd ar gyfer penwythnosau rhamantus o'r UDA. Bu gwestai arbennig ers cryn amser gydag offer unigryw iawn. Mae'r ystafelloedd wedi'u haddurno yn ôl themâu erotig. Mae pyllau chwistrellu yn yr ystafell, meysydd chwarae mawr ac amrywiaeth o deganau ar gael yn y gwestai hyn, ac erbyn hyn mae yna hefyd yn yr Almaen.

Mae datrysiad yn fater wrth gwrs, ac mae'r gofal corfforol yn cael ei ystyried yn yr ystafell. Nid yw'r tai sydd â'r awyrgylch ysblennydd yn caniatáu plant fel gwesteion, fel y gallwch chi wir fyw allan ei ffantasïau heb eu sarhau.

Teimlo fel brenin neu frenhines: dyna beth mae llawer o westai palas yn ei wneud. Yn y fflatiau tywysogol rydych chi'n treulio diwrnodau a nosweithiau tylwyth teg ac yn cael eu difetha gan goginio yn unol â holl reolau celf coginio.

Penwythnosau Rhamantaidd mewn natur

Mae penwythnos rhamantus yn addas iawn i dynnu'n ôl o bob gwareiddiad. Mae fflat neu fflat, caban log hardd gan llyn, ger y môr neu yn y mynyddoedd yn eich gwahodd.

Ar gyfer digon o fwyd a'r offer cyflawn gyda dillad gwely a'r holl fwynderau eraill y mae'r lluoedd yn eu darparu. Gyda'r rhain, dim ond yr allwedd i'r cartref sydd gennych a bod hyd nes y bydd heddwch gwych yn ymadael. Gallwch wario'r dyddiau hyn yn y tŷ neu yn y gwely neu fynd allan i natur. Ni ddylai unrhyw ffôn, dim cyfrifiadur na laptop, dim teledu a radio ac ni ddylai unrhyw ffôn symudol aflonyddu ar y cyd.

Arhosiadau ar y cyd mewn natur

Mae'n amser olaf difyrru, coginio a mwynhau gyda'i gilydd. Mae teithiau cerdded natur yn chwythu eich pen yn rhad ac am ddim ac yn gwneud lle i feddwl a syniadau newydd. Rydych chi'n gwrando ar synau natur ac yn teimlo'n fyw iawn ac yn dda.

Y penwythnos cerddorol

Mae cerddoriaeth yn bendant yn ffactor sy'n cyfrannu at rhamant. Am benwythnos rhamantus o gerddoriaeth, gallwch chi gyfuno ymweliad cyngerdd gyda phryd blasus ac aros dros nos mewn gwesty hardd.

Mae'r digwyddiad yn chwilio am y gerddoriaeth y gall y ddau bartner ei ennill, neu rywbeth hollol newydd nad yw'r ddau ohonyn nhw'n gwybod eto. Gall fod yn clasurol neu daro, pop a chraig, lle rydych chi'n byw allan o'i ochr wyllt. Mae hyd yn oed sioeau cerddorol a straeon cariad ar lwyfan theatr yn addas iawn i gyffroi hwyliau rhamantus.

Os bydd y digwyddiad yn digwydd ar ddydd Gwener, gallwch ddefnyddio'r Sadwrn canlynol yn wych am weithgareddau pellach. Mae teithiau hedfan mewn hofrennydd neu mewn balŵn dros y rhanbarth yn brofiadau bythgofiadwy gyda'i gilydd.

Mae'r ymweliad estynedig o bath thermol gyda byd y sawna a chanolfan lles yn cynnig ei hun mewn tywydd llai da. Gall hyd yn oed daith siopa fod yn eithaf rhamantus, os ydych chi'n chwilio am ddillad isaf erotig hardd, yr ydych chi'n ei roi yn y nos yn y gwesty.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.