Saffron | Sbeis wrth goginio

Gelwir Saffron hefyd yn frenin sbeisys. Ddim heb reswm, oherwydd dyma'r sbeis drutaf yn y byd. Fe'i ceir o blodau'r planhigyn "Crocus Sativus". Dim ond tair edafedd stamp y gellir eu cynaeafu fesul blodyn.

Saffron - Sbeisyn a Meddyginiaethau Amlycaf y Byd

Ar gyfer cynaeafu un kilo o saffron, mae angen hyd at blanhigion 200.000.

Saffron - O Crocus sativus
Y sbeis mwyaf drud yn y byd - a gafwyd gan Crocus sativus

Gan na ellir cynaeafu'r edau gan beiriant, cyhoeddir yma waith llaw tedius. Dyma hefyd y rheswm dros werthfawrogiad y sbeis hwn.

Soniwyd Saffron eisoes mewn mytholeg Groeg. Yn ôl y chwedl mae Zeus wedi cysgu ar wely y trysor hon. Mae nifer o chwedlau yn troi o amgylch brenin sbeisys, ond mae eu heiddo iach yn adnabyddus ac yn werthfawrogi.

Ardaloedd gwartheg a dosbarthiad saffron

Credir bod y sbeis o'r Creta hynafol yn cael ei ledaenu ledled y byd. Ni wyddys ddatganiad diogel ynghylch y wlad darddiad. Gan fod y planhigion cain yn caru amodau hinsoddol arbennig, ni all saffron dyfu unrhyw le yn y byd.

Heddiw mae'r ardaloedd tyfu pwysicaf yn Iran. India a Gwlad Groeg yw'r prif ardaloedd cynhyrchu eraill o saffron. I raddau llai, mae'r sbeis yn cael ei drin yn Moroco a Sbaen. Mae'r symiau yma yn gymharol fach ac mae tua tunnell 1,3 y flwyddyn. Gall Canol Ewrop hefyd frolio ei feysydd tyfu ei hun. Er enghraifft, tyfu saffron Wachauer a saffron pannonian yn Awstria. Yn arbennig o ddiddorol yw pentref bach Mund yn y Swistir. Yma, tyfir y sbeis gwerthfawr hwn ar ardal o tua metr sgwâr 2.500. Pan fydd y cynhaeaf yn y golwg, mae'r pentref cyfan yn dod at ei gilydd i ddewis.

Pwerau iachau saffron - mythau a chwedlau

Priodir y planhigyn i bwerau iachau, roedd yn y Groeg hynafol fel grym profedig. Yn hynafol dywedwyd bod y saffron yn cael ei gadw yn unig ar gyfer y duwiau a'r brenhinoedd. Maent yn gwisgo dillad wedi'u lliwio â saffron.

Ystyrir bod y sbeis yn hemostatig, yn adfywio ac yn cryfhau'r nerfau. Defnyddir y lliwiau stamp mewn meddygaeth Tseiniaidd traddodiadol (TCM), ond hefyd mewn naturopathi domestig. Yn ogystal, ystyrir saffron yn wyrth gwych. Gellir gwneud persawr o'r edau stampio gydag ychwanegu sbeisys a chwistrelliadau eraill.

Caiff y planhigyn ei werthfawrogi fel sbeis am ei blas sbeislyd braidd ychydig. Wedi'i ddefnyddio'n ysgafn, mae'n rhoi bwyd yn gyffwrdd arbennig a lliw coch.