Esgidiau i ferched | ffasiwn

Mae gan y mwyafrif o fenywod lawer o esgidiau na dynion, ond pam y maent yn gadael yn y closet am gyfnod hir heb eu gwisgo? Er enghraifft, canfu arolwg ar-lein fod gan fenywod ddwywaith cymaint o barau esgidiau fel dynion ar gyfartaledd.

Merched ac Esgidiau - Un o bosau gwych y bydysawd

Mewn cypyrddau esgidiau menywod, yn ôl yr arolwg o bâr esgidiau 17, dim ond y pâr 8 yw'r dynion. Ond pam mae hynny? Ai dyna pam mae'n well gan fenywod fynd i siopa? Yn sicr, dyma un o'r rhesymau dros y gwahaniaeth enfawr, ond yn ôl seicolegwyr mae yna achos gwahanol iawn o gudd.

Esgidiau Prynu Menyw
Merched ac esgidiau

Pam mae llawer o ferched yn gwisgo esgid?

Nid yn unig y mae swm esgidiau menywod yn amlwg yn yr arolwg, ond hefyd y ffaith nad yw llawer o esgidiau wedi'u gwisgo o gwbl. Mae merched yn hoffi mynd i siopa, a phan maen nhw eisiau newid neu fod â phroblemau, mae'r offer cyntaf yn aml yn y ganolfan.

Mae'r ffaith eu bod yn aml yn prynu esgidiau ond nad ydynt yn eu gwisgo yn anodd i ddyn ddeall. Oherwydd bod y sioeau hyn yn swil yn hytrach na'r siopa ac yn gadael eu teimladau a'u hemosiynau ar achlysuron eraill, er enghraifft, yn ystod chwaraeon neu botel cwrw wrth wylio pêl-droed gyda'r pals.

Trwy brynu esgidiau newydd, gallant fynegi eu breuddwydion a'u teimladau. Mae hyn yn debyg i'r newid yn y steil gwallt, sydd hefyd yn cael ei wneud gan fenywod yn aml os ydynt am newid.

Pam nad yw'r esgidiau a brynir yn aml yn cael eu gwisgo?

Ond pam nad yw llawer o fenywod yn gwisgo eu hesgidiau? Yn ôl seicolegydd, pwrpas esgidiau yw peidio â'u gwisgo, ond eu bod yn berchen arnynt a'u llithro pan fyddant yn cael tristwch. Mae gwneud teimlad o esgid newydd yn syml iawn i ferched yn syml.

Yn ogystal, rheswm i brynu esgidiau newydd, i ddilyn y duedd bresennol. Felly mae'n bosib bod enwog ar deledu yn gwisgo esgid o gasgliad newydd dylunydd adnabyddus a'ch gwraig am gael hyn yn union. Yma hefyd, mae dynion a menywod yn wahanol, gan nad yw dynion fel arfer yn gofalu pwy sy'n gwisgo beth sydd ar y teledu ac a yw casgliad newydd wedi dod i'r farchnad.

Rheswm arall dros sting esgidiau menywod yw gwobrwyo eu hunain. Er enghraifft, os yw rhwystr pwysig wedi'i goresgyn, megis pasio arholiad llwyddiannus neu gyflawni dyrchafiad.

Mae esgidiau'n heini - hyd yn oed gyda chynnydd

Efallai y bydd rhywun yn meddwl pam mai dim ond esgidiau y mae merched yn eu prynu pan fyddant am newid. Mae hyn mewn gwirionedd yn eithaf hawdd i'w esbonio, gan fod esgidiau bob amser yn ffit, hyd yn oed os yw'r pwysau wedi cynyddu.

Solannau uchel gyda sodlau ceiniog
Sodlau uchel

Gall dillad, jîns neu bennau, ar y llaw arall, fod yn rhy dynn, sydd yn eu tro yn gallu arwain at rwystredigaeth. Yn ogystal â hyn, nid mewn gwirionedd yw'r meysydd problem ofnadwy ar y traed. Ac os nad yw lle mor braf, gellir prynu esgidiau caeedig.

Pam mae pympiau a sodlau uchel mor boblogaidd?

Yn ogystal â gwahanol esgidiau, mae pympiau a sodlau uchel yn arbennig o boblogaidd gyda menywod. Maen nhw'n gwneud y coesau'n edrych yn hirach ac yn flinach, ffaith sy'n bwysig iawn i fenywod. Felly, mae ychydig o ymdeimlad o gyfaredd yn dod i fyny, yn debyg i'r ffordd y mae'r sêr ar y carped coch yn rhwygo, hyd yn oed os yw yn yr achos hwn yn fwy o'u cyntedd eu hunain.

Mae gan esgidiau Eidaleg draddodiad hir

Yr Eidal yw un o'r cenhedloedd sydd â hanes hir mewn gweithgynhyrchu esgidiau. Gyda gofal mawr, mae'r esgidiau Eidalaidd yn cael eu cynhyrchu â llaw. Ar y dechrau, dim ond parau sengl a gynhyrchwyd gan greigwyr Eidaleg syml oedd.

Merch ifanc yn gwenu ffôn gell yn siarad yn yr ystafell fyw
Nodweddion esgidiau eidaleg yw ceinder

Heddiw, maen nhw'n cael eu cynhyrchu gan beiriant am resymau cost, ond hyd yn oed mae'r pallets hyn yn dal i gael eu gwneud gyda'r cariad a'r gofal Eidaleg nodweddiadol i esgidiau. Daw'r cwsmer o bob cwr o'r byd. Os nad ydych am brynu esgidiau yn uniongyrchol yn yr Eidal, gallwch archebu ar-lein neu roi cynnig ar yr esgidiau Eidaleg o ansawdd uchel, sandalau, sliperi ac ati yn y siop arbenigol leol o gwmpas y gornel.

Mae esgidiau Eidaleg bob amser wedi bod o ansawdd rhagorol. Maent yn cael eu prosesu'n berffaith. Mae lledrau dethol hefyd yn sicrhau bywyd silff hir. Mae modelau hardd di-amser yn berffaith ar gyfer gwisg fusnes neu nos. Yn ogystal â'r esgidiau mae dillad chic yn arbennig o'r Eidal, a ystyrir yn wlad tarddiad ffasiwn. Felly, yn enwedig mae dillad ac esgidiau brandiau adnabyddus, megis Gucci neu Prada, yn boblogaidd iawn. Ond mae cyplau Salvatore Ferragamo a Bruno Magli hefyd yn gwneud y calonnau'n guro yn enwedig y merched.

Beth sy'n gwneud esgidiau Eidaleg yn wahanol i eraill?

Gellir disgrifio'r ffasiwn esgid Eidalaidd mewn ychydig eiriau: ansawdd uchel, cain, nobel. Mae cwsmeriaid ledled y byd yn dibynnu ar esgidiau "Made in Italy". Yn y gorffennol, roedd yr esgidiau hwn yn symbol o statws go iawn, heddiw mae cwsmeriaid yn edrych ymlaen at y grefftwaith cain. Unwaith yr oedd yn benaethiaid bonheddig a ddangosodd eu cyfoeth a'u henw da gydag esgidiau Eidalaidd. Hyd yn oed wedyn, gwnaethpwyd y modelau o'r lledr llo neu gafr gorau, a ystyrir yn eithafol, yn ansensitif ac yn anadlu.

Mae dynion yn ogystal â merched yn cyd-fynd â'r Eidal ond hefyd yn angerddol, yn synhwyrol ac yn ddeniadol. P'un a yw cwsmeriaid yn dewis sneakers chwaraeon, ballerinas gwastad, sodlau uchel neu sodlau uchel sexy, maen nhw i gyd yn adlewyrchu cymeriad yr Eidaleg nodweddiadol. Nid yw'r wlad wedi rhoi'r gorau i ddatblygu am amser hir. Mae'r prosesau gweithgynhyrchu o'r radd flaenaf yn sicrhau bod modd cynhyrchu'r esgidiau ar gyfer traed y cwsmer. Fel hamdden ac fel esgid busnes, mae'r modelau o'r Eidal cystal â phartïon atmosfferig.

Cipolwg ar esgidiau merched

Mae angen JavaScript ar y sioe sleidiau hon.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.