Dallineb tecstilau | Dillad ffasiwn

"Nid oes gennyf ddim i'w wisgo eto!" Pwy nad ydyn nhw'n gwybod y frawddeg hon o geg merch sy'n ei hoffi bob dydd o flaen ei cwpwrdd dillad llawn ac nad yw'n gwybod beth i'w wisgo? Achos clir o ddallineb tecstilau. Ond ... mae help yn agosáu!

Dallineb tecstilau - mae'r dewis yn anodd

"Da iawn!" Mae'n swnio o'r radio "Mae heddiw'n ddiwrnod heulog. Mae'r adar yn tyfu. Mae'n agos at y cloc 07.00 ac mae rhai rhai sy'n codi'n gynnar eisoes yn rhuthro i weithio. "

dallineb tecstilau
Dallineb tecstilau - Dwi ddim i'w wisgo NAD!

Mae hi'n dal yn hollol gysgu erbyn hyn, yn sefyll o flaen ei gwpwrdd dillad ac nid yw'n gwybod beth i'w wisgo: Un o lawer o ferched yn y byd hwn sydd â chymaint i'w wisgo yn y closet nad yw hi hyd yn oed yn gwybod beth i'w wisgo ,

Yn union heddiw, ar y diwrnod pwysig hwn, pan fydd pennaeth yr adran yn gofyn iddi am araith o flaen y staff a gasglwyd, nid yw wedi darganfod yr hyn y mae'n ei chwilio. Mae hi'n ystyried gwahanol gyfuniadau. Mae blouses a pants yn cael eu tynnu oddi wrth y deml a cheisio.

Mae'r amser yn mynd rhagddo ac nid yw hi wedi dal i ddod o hyd i unrhyw beth a fyddai'n ei thalu am y diwrnod pwysig hwn. Yn olaf, yna, unwaith eto, mae'r siwmper gwyrdd arferol a'r sgert brown wedi'i wisgo'n aml. Pwy ddim yn gwybod hyn?

Beth yw dallineb tecstilau?

Mae dallineb tecstilau yn arbennig o amlwg mewn menywod, er gwaethaf nifer o ddewisiadau yn syrthio i ddiffyg tecstilau sawl gwaith y dydd. Mewn colled, mae menywod yn sefyll o flaen y closet ac nid ydynt yn gwybod beth i'w wisgo. Gan fod menywod yn dibynnu'n sylfaenol ar eu teimladau, ond mae'r rhan fwyaf o'r amser yn dweud wrthynt eu bod yn rhy fraster, mae'n anodd iawn dod o hyd i'r un iawn.

A all y rhyw gwryw helpu yma?

Sut allwch chi helpu? Yn fyr, "NID YDYM YN EIN". Er mwyn peidio â risgio anghydfod rhwng perthynas fawr, byddai'n well dal yn ôl mewn sefyllfaoedd o'r fath. Ni all hyd yn oed y geiriau mwyaf cariadus helpu yma. Mae popeth yn cael ei dehongli'n sylfaenol yn wahanol nag un allai fod wedi'i olygu. Oherwydd ei fod yn dweud "Rwy'n credu bod hynny'n addas i chi", mae'n ateb "eich bod bob amser yn dweud" ac mae'n dweud "Dwi ddim yn hoffi hynny mor dda" mae hi'n dod i'r casgliad "ydych chi'n meddwl fy mod i'n rhy fraster?"

Yr ateb yn erbyn dallineb tecstilau

Dylai menywod sydd heb benderfynu edrych am y gwisg ar gyfer y diwrnod wedyn allan y noson o'r blaen.

Merch ifanc mewn crys melyn
Dallineb tecstilau wedi ei ddileu yn systematig

Y fantais yw bod gennych chi feddwl cliriach yn absenoldeb pwysau amser i feddwl am beth fyddai'r peth iawn a hefyd yn arbed amser gwerthfawr yn gynnar yn y bore. Felly, rydych chi hefyd yn dechrau hwyliau da yn y dydd.

Ffordd arall o ddatrys y broblem yw syml y cwpwrdd dillad. Dengys astudiaethau mai dim ond 20% o ddillad yn y closet mewn gwirionedd yw gwisgo'n rheolaidd.

Y trydydd opsiwn yw system hŷn o'r enw "cau eich llygaid". Tynnwch eich llygaid i fyny ac i lawr gyda'ch bys o flaen darn o ddillad nes i chi roi'r gorau i siawns mewn un rhan. A dyna'r union beth sy'n cael ei ddenu, heb feddwl amdano.

Dim ond fel hyn y gall dagrau torri allan a chwympo o flaen y cwpwrdd dillad gyda'r eithriad "Nid oes gennyf ddim i'w wisgo!" I ryw raddau, dylid osgoi hynny.

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â * hamlygu.