توهم نوری - چهره یا گلدان

نقاشی های توهمات نوری و چهره های غیرممکن، به نام پارادوکس ها، هر کودک را جذاب می کند. توهمات نوری به عنوان یک جملۀ جمعی تمام جنبه های دید انسان را تعیین می کند.

توهم نوری - چهره یا گلدان

این را می توان از یک طرف انجام می شود، هنگامی که ما کارها را به یک نمایش خاص دیگر از آنها واقعا هستند، و یا افراد مختلف چیزهای مختلف در قالب همان یا در واقع همه چیز را ببینید در یک راه مشخص شده اند.

با کلیک بر روی تصویر، قالب در قالب پی دی اف باز می شود:

توهم نوری - چهره یا گلدان
توهم نوری - چهره یا گلدان

توهم نوری چهره های باز یا گلدان به عنوان یک گرافیک


لطفا با ما تماس بگیریداگر شما به دنبال رنگ آمیزی بسیار ویژه با یک انگیزه بسیار خاص است. ما همچنین ممکن است قادر به ایجاد یک الگوی رنگی به مشخصات شما از یک عکس.

یک ایده در "توهم نوری - چهره یا گلدان"

Schreibe einen Kommentar

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Erforderliche فلدر سند MIT * markiert.