پدرخوانده ها تبدیل به غسل ​​تعمید می شوند آموزش کودکان

هنگامی که یک کودک در حال تعمید است مهم است که یک پدرخوانده را پیدا کنید. این معمولا کسی است که به خصوص به والدین نزدیک است. اما چه انتظارات و یا حتی تعهدات، چه نقش ها و وظایف به خدایان متصل است؟

ما برای تبدیل شدن به روحانیون هستیم!

به عنوان کافران، شما خدای زننده را به غسل ​​تعلق می گیرید
ما تبدیل به روحانیون می شویم!

پدرخوانده کودک را از دیدگاه مذهبی به غسل ​​تعمید داد و مسئولیت را بر عهده گرفت که فرزند خود ایمان خود را می آموزد و زندگی می کند.

تا سال 1983، حمایت از کلیسا روابط روحانی را به نمایش گذاشت. کلمه godfather از لاتین می آید و معنی چیزی شبیه «با پدر» است.

در کلیسای کاتولیک و پروتستان شرایط برای حمایت مالی متفاوت است.

آداب و رسوم مختلف برای کافران وجود دارد

این می تواند همکاری طراحی نمایشگاه، طراحی شمع های تعمیدی، کتاب مقدس کودکان به عنوان یک هدیه یا آرزوی شخصی یا وعده برای زندگی باشد که به صورت کتبی ثبت می شود. در بعضی از نقاط، کودکان عادی درخت نخل خود را در یک درخت نخل طلایی می کنند که زیبایی در کلیسا تزئین شده و برکت داده شده است. روز غسل تعمید می تواند یک دلیل برای هر ساله برای دیدار از غسل تعمید و وعده باشد.

امروز، با این حال، همراهی مذهبی صرفا مذهبی بستگان تا حدودی به پس زمینه منتقل شده است

حامی مالی مورد نظر برای توسعه شخصی کودک و کمک به والدین در زمینه آموزش و پرورش است. گاهی اوقات حمایت مالی محدود به هدیه دادن به موقع مهمی است.

پدربزرگها باید تلاش کنند تا ارتباط شخصی با خدای قدیم برقرار کنند و به عنوان مشاور و یا میانجی والدین خود در آنجا باشند. در گذشته، کتک زدن به وظایف مراقبت در مورد مرگ پدر و مادر خود بود. با این وجود، حمایت مالی از حقوق مسلمانان نیست. اگر پدر و مادر آرزو می کنند، می توان این را در اراده تعیین کرد.

مهم است که مکالمه روشن با پدرخوانده مورد نظر را هدایت کنید

انتظارات، آرزوها و وظایف روحانیون چیست؟ این موجب صرفه جویی در ناامیدی در هر دو طرف می شود. در بهترین حالت، رابطه اعتماد بین کودک و کودک ایجاد می شود سرکه می تواند برای سال ها ادامه یابد اتفاقا والدین نمیتوانند تبدیل به همدستان شوند، اما پدربزرگ و مادربزرگشان. همچنین خواهر و برادر و یا دوستان بسیار خوبی با خوشحالی انتخاب می شوند. مهم این است که شما می توانید از نظر ارزش ها و آموزش و پرورش یکدیگر را بسازید.