Soulsex | وابسته به عشق شهوانی جنسی

سگ برای مدت طولانی وجود ندارد، و اگر آن را دارد، پس از آن خسته کننده، معمول و بی رحم است. بوسه خوشامد بعد از کار واقعا به هر دو طرف شریک نیست، تقریبا ناخوشایند است.

به دنبال تندرستی بروید

به هر حال، به هر حال، هر دو طرف هم یکسان هستند: البته برای حساسیت، ارتباط عاطفی و احساسی، البته برای جنسیت نیز خیلی زیاد است. به نظر می رسد که فقط با شریک نیست، که به فاصله ای رفته است.

Soulsex می تواند یک راه برای تقویت اشتیاق برای یک فرد زمانی که عشق هنوز وجود دارد.

Soulsex
همانطور که نزدیک به شریک به عنوان همیشه با Soulsex

از عادت و لذت بی معنا

در آغاز یک رابطه یا یک رابطه، تنش همیشه به نظر می رسد. ما خود را به شریک می سپاریم و به سختی می توانیم کاری انجام دهیم تا مانع جذب او شود.

به عنوان مثال، بیماران دچار شده که دیگر قادر به استفاده از مغز نیستند - و شاید فرصتی کمتر برای نگاه کردن به زندگی جنسی آنها از منظر استدلال - رفتار مشابهی داشته باشند. نگهبانان در خانه های پرستاری گزارش می دهند که بسیاری از این ساکنین از لحاظ جنسی فعال هستند، گرچه در معنای خودکارآمدی.

تمایل به رابطه جنسی وجود دارد، حتی در یک مشاغل خفته. اما اگر عادت به بازی برسد، ذهن در بعضی مواقع تغییر می کند و بیشتر از آنچه در ابتدا می خواست انتقاد می کند، بیشتر از چیزی است. بوسه معمولی ممکن است احساس خوبی نداشته باشد، اما این تفکر است که باعث می شود تمام دیگر آتروفی عشقی را داشته باشد.

Soulsex چیست؟

هر کس تجارب جنسی را به یاد می آورد، که فقط مربوط به ارتباط فیزیکی نیست، بلکه ارتباط عاطفی با شریک زندگی است. به ویژه در روابط تازه آغاز شده که در آن عشق درست است و هنوز هیچ عادت وجود ندارد، این جنبه تماس جنسی شکوفا می شود. این همان چیزی است که نویسنده Eva-Maria Zurhorst می خواهد در کتاب خود "روح جنسی - کشف عشق فیزیکی" دوباره تکرار کند.

از آنجا که این چیزی است که باعث می شود ما در این نوع از جنس خیلی خوب باشیم؟ این راه هر لمسی خوب است و همچنین ما چگونه می توانیم آنچه را که دوست نداریم را بیان کنیم. شرکای جدید می دانند که یکدیگر را می دانند و لازم است که آنها را به اشتراک بگذارند و آنچه را که دوست ندارند به اشتراک بگذارند. این تلاش هر یک از همکاران برای کشف دیگران در این زمینه است تا بتواند آنچه را که دوست دارد و چه نوع لمسی او را خوب و به موقع انجام دهد.

در طول یک رابطه بلندمدت، همیشه باید دوباره در جایی که شریک فقط میخواهیم لمس شود، دوباره پیدا کنیم، عشق یک سفر دائمی از کشف است و همچنان ادامه دارد. یک روال نه وجود دارد، و همچنین خود را می داند - که باعث Soulsex بسیار جذاب است، همیشه کشف جدید از خواسته های فعلی و نیازهای شریک و نزدیکی، که با ظهور آنها ظاهر می شود.

Soulsex چگونه کار می کند؟

مناقصه نازک
زن و شوهر جوان - حساسیت

Soulsex با هر فردی شروع می شود. خوشامد گویی بسیار لذت بخش است.

اگر چنین است، آنها حفظ خواهند شد. اما اگر آنها تمایل دارند تا تنش و فاصله را از بین ببرند، خوب است که بگوییم به همکار. او سرزنش نمی کند، اما واقعیت این است که بوسه ها باید متفاوت باشند. شدید. معتبر.

شاید آن را تنها بگذارید، اگر مهم نیست. این ذهنیت هنوز هم باید توسط بسیاری از زوج ها و افراد توسعه یابد، اما آنها می توانند این کار را با هم انجام دهند. به همان اندازه مهم است که به شریک بگویید و آنچه را که میخواهید نشان دهید - و مهم است که درگیر شوید.

این به معنی لباس های وحشی یا صندل های ناراحت کننده نیست، به جز "چیزهای جدید" برای ادای زندگی جنسی. این فقط در مورد خواسته های جنسی است. یک شریک با شما ارتباط برقرار می کند شریک دیگر در سفر به کشف تحقق آنها - و برعکس.