گربه های زمانبندی

به ویژه در ابتدای مدرسه - جایی که نقاشی نیز یک سرگرمی محبوب است - حضور مدرسه بسیار ویژه است. دانش آموزان مدارس ابتدایی از غرور و افتخار اکنون به فرزندان "بزرگ" تعلق دارند و منتظر روز بعد از مدرسه می باشند.

گربه های زمانبندی

با کلیک روی پیوند صفحه با جدول زمانبندی رنگ الگو باز می شود:

گربه های زمانبندی
گربه های زمانبندی

جدول زمانی نمایش گربه به عنوان نمودار

گرامر گرامر انگلیسی

گربه گرامر انگلیسی
گربه گرامر انگلیسی

گربه های جدول زمانی نشان می دهد انگلیسی به عنوان گرافیک


لطفا با ما تماس بگیریداگر شما به دنبال رنگ آمیزی بسیار ویژه با یک انگیزه بسیار خاص است. ما همچنین ممکن است قادر به ایجاد یک الگوی رنگی به مشخصات شما از یک عکس.

Schreibe einen Kommentar

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Erforderliche فلدر سند MIT * markiert.