مدرسه جدول زمانی

به ویژه در ابتدای مدرسه - جایی که نقاشی نیز یک سرگرمی محبوب است - حضور مدرسه بسیار ویژه است. دانش آموزان مدارس ابتدایی از غرور و افتخار اکنون به فرزندان "بزرگ" تعلق دارند و منتظر روز بعد از مدرسه می باشند.

مدرسه جدول زمانی

با کلیک روی پیوند صفحه با جدول زمانبندی رنگ الگو باز می شود:

مدرسه جدول زمانی
مدرسه جدول زمانی

جدول زمانی نمایش مدرسه به عنوان نمودار

مدرسه برنامه زمانبندی انگلیسی

* پیدا کردن اشتباه *

مدرسه برنامه زمانبندی انگلیسی
مدرسه برنامه زمانبندی انگلیسی

جدول زمانی مکاتبه انگلیسی به عنوان گرافیک


لطفا با ما تماس بگیریداگر شما به دنبال رنگ آمیزی بسیار ویژه با یک انگیزه بسیار خاص است. ما همچنین ممکن است قادر به ایجاد یک الگوی رنگی به مشخصات شما از یک عکس.

Schreibe einen Kommentar

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Erforderliche فلدر سند MIT * markiert.