ورق های ورزش جنسیت - آناتومی انسان

ساختار، رشد و عملکرد جنتامای مردان و زنان، یک عنصر اساسی در آموزش دادن کودکان در خانه و همچنین آموزش آموزش جنسی در مدرسه است.

آناتومی انسان

قالب های ما برای آموزش جنسی در مدارس طراحی شده اند و به طور عمدی ساده نگهداری می شوند. با کلیک بر روی تصویر قالب در قالب PDF باز می شود.

آناتومی انسان
جنسیت روان ورزش - آناتومی انسان

آناتومی الگو بدن بدن انسان را به عنوان یک گرافیک باز می کند


لطفا تماس ما اگر شما به دنبال یک قالب بسیار خاص هستید. ما ممکن است قادر به ایجاد یک قالب جدید با توجه به مشخصات شما.

Schreibe einen Kommentar

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Erforderliche فلدر سند MIT * markiert.