ممنوعیت علامت راهنمایی و رانندگی

کاملاً مشهور است که کودکان دارای دید دید محدودتری نسبت به بزرگسالان هستند. اما علاوه بر افزایش آگاهی رانندگان ، کودکان خردسال همچنین باید در مراحل اولیه رفتار ایمن در ترافیک را بیاموزند.

علائم راهنمایی و رانندگی بدون گذر است

صفحات رنگ آمیزی رایگان علائم راهنمایی و رانندگی در آلمان به عنوان یک بلوک برای آموزش ترافیک در مهد کودک یا دبستان ایده آل است. اگر صفحه رنگ آمیزی تابلوی راهنمایی دیگری را از دست داده اید ، لطفاً با ما تماس بگیرید.

با کلیک بر روی تصویر ، صفحه رنگ آمیزی با فرمت pdf باز می شود:

 

تابلوی عبور و مرور وجود ندارد
تابلوی عبور و مرور وجود ندارد

 

 

تابلوی ممنوعیت عبور از جاده - صفحات رایگان رنگ آمیزی