Bojanje stranice ptica

Svatko tko misli da je slikanje samo za djecu jako griješi. U današnjem sve efemernijem i digitalnijem svijetu slikanje i kreativno izražavanje rastući su trend i za odrasle. Sve više ljudi svih dobnih skupina prepoznaje dodanu vrijednost slikarstva i njegov opuštajući učinak. Ako sada čeznete za ponovnim otkrivanjem svoje umjetničke žile, onda neka vas to ne zaustavi i proširi vidike.

Bojanje stranice za odrasle - ptice

Klikom na sliku otvara se predložak za bojanje u pdf formatu

Bojanje stranice za odrasle - ptice
Bojanje stranice za odrasle - ptice

Bojanje stranice Ptice i šuma otvorene su kao grafika

 

Razgovarajte s nama bez obvezeako želite da za vas stvorimo stranicu za bojanje prema vašim željama.

Schreibe einen Kommentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Erforderliche Felder sind mit * označene.