Optička iluzija - paralelno ili ne

Crteži optičkih iluzija i nemoguće slike, zvane paradokse, fasciniraju svakom djetetu. Optičke iluzije označavaju kao kolektivni pojam sve aspekte ljudske vizije.

Optička iluzija - paralelno?

S jedne strane, to se može dogoditi kad vidimo stvari drugačije nego što stvarno prolaze kroz određenu prezentaciju ili kada različiti ljudi u istom predlošku prepoznaju druge stvari, ili čak i stvari su nacrtane na neki način.

Klikom na sliku, predložak se otvara u pdf formatu:

Optička iluzija - paralelno?
Optička iluzija - paralelno?

Optička iluzija Otvorite paralelne linije kao grafiku


Kontaktirajte nasako tražite vrlo posebnu boju s vrlo posebnim motivom. Možemo također izraditi predložak boja vaših specifikacija s fotografije.