សម្រេចកាមដោយខ្លួនក្នុងភាពជាដៃគូ | ភេទ

ប្រធានបទនៃការពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងគឺពិតណាស់មួយក្នុងចំណោមប្រធានបទរសើបបំផុតនៃការរួមភេទនៅក្នុងភាពជាដៃគូមួយ។

និយមន័យផ្សេងគ្នានៃការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង

ខណៈពេលដែលនៅក្នុងពេលតែមួយវាជាធម្មតាតែមួយគត់សម្រាប់ការសំរាកលំហែផ្លូវភេទសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាទៅដោយមិននិយាយថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលបានរកឃើញការបំពេញតែជាមួយដៃគូរបស់មនុស្សម្នាក់។

សម្រេចកាមដោយខ្លួនក្នុងភាពជាដៃគូ
តើការសំរាលកូនក្នុងភាពជាដៃគូក្នុងការក្លែងបន្លំដៃគូរឬដៃគូ?

សម្រាប់មនុស្សពីរបីនាក់ទៀតវាមានជាប់ទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំនៅពេលដែលដៃគូពេញចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនង។ ប្រធានបទគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងការសំរាកលំហែច្រើន។

សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនការសម្រេចកាមដោយខ្លួនគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការរួមភេទរបស់ខ្លួន។ វាមិនត្រឹមតែបម្រើការរុករករូបកាយផ្ទាល់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងផ្តល់នូវសម្ពាធនៃសុភាសិត។

យ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញតាមវិទ្យាសាស្រ្តថាការដល់ចំនុចកំពូលជាពិសេសពេលមានភាពតានតឹងអាចមានឥទ្ធិពលលើរាងកាយនិងចិត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទំនាក់ទំនងល្អយូរហើយអ្នកតែងតែប្រើការស្កប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងអស់រយៈពេលយូរដើម្បីស្វែងរកការសម្រាកនិងការរំភើបចិត្ដ។

ការផ្លាស់ប្តូរទៅភាពជាដៃគូមួយក៏ផ្លាស់ប្តូរភេទ

ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរភាពជាដៃគូគឺជាញឹកញាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងជីវិតផ្លូវភេទ

ជាពិសេសនៅដើមដំបូងនៃទំនាក់ទំនងនេះមនុស្សភាគច្រើនមានការរួមភេទច្រើនពេកដែលការបំពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងលែងត្រូវការហើយត្រូវបានជំនួសដោយភាពជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូ។ ប៉ុន្តែវាអាចផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនង។

ប្រសិនបើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចាប់ផ្តើមនិងភាពញឹកញាប់នៃការរួមភេទមានការថយចុះវាពិតជាអាចទៅរួចដែលដៃគូបានឈានដល់មធ្យោបាយសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងម្តងទៀត។ ហេតុផលសម្រាប់រឿងនេះមានភាពចម្រុះណាស់។ នៅលើមួយដៃ, អាចមានបំណងប្រាថ្នាបន្ថែមទៀត។ ដំណាក់កាលមានបញ្ហាក្នុងទំនាក់ទំនងជាពិសេសដោយសារភាពតានតឹងគឺជារឿងធម្មតា។ យ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះមនុស្សជាច្រើនភេទនិងការពេញចិត្តគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋាន។ សំណួរគឺថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាដៃគូ។

ភាពជាដៃគូនិងផ្លូវភេទ
សម្រេចកាមដោយខ្លួនទោះជាដៃគូក៏ដោយ?

តើសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងតាមដៃគូរ?

បញ្ហាពិតតែមួយគត់ដែលមានប្រធានបទនេះគឺថាជាញឹកញាប់វាមិនត្រូវបានគេនិយាយ។ ខណៈពេលដែលដៃគូទាំងពីរអាចពិចារណាសម្រេចកាមដោយខ្លួនជាមធ្យោបាយស្របច្បាប់ឥតខ្ចោះដើម្បីបំបាត់ភាពតានតឹង, ភាគីម្ខាងទៀតនៃភាពជាដៃគូគឺជាការលួចបន្លំលើទំនាក់ទំនង។

យ៉ាងណាមិញវាអាចបង្ហាញពីកង្វះភាពទាក់ទាញការខ្វះភាពគ្មានការរាក់ទាក់ទាក់ទងនឹងការរួមភេទឬគ្រាន់តែជារោគសញ្ញានៃការមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងទំនាក់ទំនង។ ដោយសារតែមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាការសម្រេចកាមដោយខ្លួនជាទង្វើបរិសុទ្ធនៃការរំភើបខ្លី។

សម្រាប់ពួកគេវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភាពស្និទ្ធស្នាលកាន់តែច្រើនហើយគ្រោងនៃភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគួរតែត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូ។ វាក៏មានទិដ្ឋភាពដូចជារូបអាសគ្រាមដែលជារឿយៗត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងនិងពង្រឹងអារម្មណ៍នៃការលួចបន្លំ។

ជាញឹកញាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបែបនេះស្ថិតនៅពាក់កណ្តាលនិងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូ។

និយាយអំពីការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្នា

ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងគឺសម្រាប់មនុស្សធម្មតានិងជាផ្នែកធម្មតានៃជីវិតរបស់មនុស្ស។ យោងតាមការស្ទង់មតិសូម្បីតែគូស្វាម៉ីភរិយាជាច្រើនដែលរួមភេទច្រើនតែមានបំណងចង់ដាក់ដៃលើខ្លួនឯង។

ហេតុផលនានាដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមានភាពខុសគ្នាហើយជាធម្មតាមិនមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើដោយមិនពេញចិត្តជាមួយដៃគូរឬជីវិតផ្លូវភេទនោះទេ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលថាការជជែកមួយជាមួយដៃគូអំពីប្រធានបទនេះនិងសំអាតភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបណ្តាលមកពីស្ថានភាពបែបនេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ការសំរេចកាមដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាបញ្ហាទេពីព្រោះមនុស្សដែលបំពេញចិត្តខ្លួនឯងជាធម្មតាមានអារម្មណ៍រាងកាយល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរ។ នេះផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការរួមភេទជាទូទៅនិងធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្រសើរ។ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយជាមួយដៃគូរបស់អ្នកអំពីប្រធានបទនេះអ្នកអាចបង្កើតជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។