កំណត់ត្រាសត្វ Butterflies

ជាពិសេសនៅដើមដំបូងនៃសាលារៀន - ដែលជាកន្លែងគំនូរក៏ជាល្បែងកំសាន្តដ៏ពេញនិយមមួយ - ការចូលរៀនគឺជាអ្វីដែលពិសេស។ ពេញដោយមោទនភាពសិស្សបឋមសិក្សាឥឡូវនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់កុមារ "ធំ" ហើយពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃសៅរ៍នៅសាលារៀន។

ពណ៌មេអំបៅពេលវេលា

ដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ទំព័រដែលមានកាលវិភាគគំរូពណ៌បើក:

កំណត់ត្រាសត្វ Butterflies
កំណត់ត្រាសត្វ Butterflies

កាលវិភាគបង្ហាញមេអំបៅជាក្រាហ្វិក

ភេភរៀហ្វិកកំណត់ពេលវេលាភាសាអង់គ្លេស

ភេភរៀហ្វិកកំណត់ពេលវេលាភាសាអង់គ្លេស
ភេភរៀហ្វិកកំណត់ពេលវេលាភាសាអង់គ្លេស

អំប្រ៊ីយ៉ុងកាលវិភាគអង់គ្លេសជាក្រាហ្វិក


សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរករូបភាពពណ៌ពិសេសណាស់ជាមួយនឹងការជម្រុញពិសេសមួយ។ យើងក៏សប្បាយចិត្តផងដែរក្នុងការបង្កើតសន្លឹកពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយយោងទៅតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកពីរូបថត។