ផ្តល់ថ្នាំដល់កុមារ | សុខភាព

ម៉ារី Poppins បានដឹងរួចហើយថា "ជាមួយស្ករមួយស្លាបព្រា" ថ្នាំទាំងអស់ងាយនឹងលេប។ ហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងសម័យម៉ារីប៉ុបពីនមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបើនិយាយអំពី“ ថ្នាំជូរល្វីង” ។

ថ្នាំនៅក្នុងកុមារ

ក្មេងឈឺប្រហែលជាក្អកល្ងង់ហើយវេជ្ជបណ្ឌិតមានអាការៈជាក់លាក់ ក្អកស៊ីរ៉ូ ចេញវេជ្ជបញ្ជា។ បញ្ហាជាមួយសុីរ៉ូក្អកតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់វេជ្ជបណ្ឌិតជាធម្មតាវាមិនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេ។

ផ្តល់ថ្នាំដល់កុមារ
គ្រប់គ្រងថ្នាំដល់កុមារ - រូបភាពដោយ ចុច👍និង⭐ នៅលើ Pixabay

គេនិយាយថាថ្នាំជូរចត់ត្រូវបានគេសន្មតថាអាចជួយបាន។ អ្នកជំងឺប្រហែលជាមិនខ្វល់ច្រើនពីបញ្ហានេះទេព្រោះគាត់មិនចង់លេបទឹកនោះទេព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់។

ហើយទោះបីជាសព្វថ្ងៃនេះយើងតែងតែនិងគ្រប់ទីកន្លែងបានលើកឡើងថាជាតិស្ករពិតជាអាក្រក់និងគួរត្រូវបានហាមឃាត់ពីជីវិតរបស់យើងក៏ដោយក៏ស្ករសមួយស្លាបព្រាតូចនេះអាចជួយលេបសុីរ៉ូក្អកដែលមានរសជាតិល្វីងនេះ។

អ្នកគ្រាន់តែយកស្ករសមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមួយកម្រិតហើយទុកអោយទឹករសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រក់លើវា។ ដោយសារតែភាពផ្អែមនៃជាតិស្កររសជាតិជូរចត់ត្រូវបានបន្សាបយ៉ាងខ្លាំងហើយកុមារនឹងលេបថ្នាំព្យាបាល។ "ផ្តល់ថ្នាំឱ្យក្មេងៗ | សុខភាព " ច្រើនទៀត