ធ្វើលំហាត់សន្លឹកនិងគំរូសម្រាប់មេរៀនការអប់រំផ្លូវភេទ

រចនាសម្ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍនិងមុខងាររបស់ប្រដាប់បន្តពូជបុរសនិងស្ត្រីគឺជាធាតុសំខាន់នៃការអប់រំកុមារនៅផ្ទះក៏ដូចជាការបង្រៀនការអប់រំផ្លូវភេទនៅឯសាលារៀន។

លំហាត់សមាសភាពមេរៀនអប់រំផ្លូវភេទ

សន្លឹកកិច្ចការរបស់យើង (កំពុងសាងសង់) អាចត្រូវបានប្រើដោយសេរីជាពិសេសនៅក្នុងសាលារៀន។ ការចុចនៅលើតំណបើកទំព័រដែលមានពុម្ពរៀងៗខ្លួន។

រាងកាយរបស់ស្ត្រីម្នាក់

រាងកាយរបស់មនុស្ស

រាងកាយរបស់បុរសនិងស្ត្រី

កាយវិភាគសាស្ត្ររបស់ស្ត្រី

ការបង្កើតប្រដាប់បន្តពូជភេទ

ស្ត្រីជាសរីរាង្គភេទ

បុរសកាយវិកលគ

បង្កើតជាតិពុលបុរស

បុរសសរីរាង្គភេទ

សូម ទំនក់ទំនង យើងប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកគំរូពិសេសបំផុត។ យើងអាចបង្កើតគំរូថ្មីមួយដោយយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នក។

គំនិតរបស់ 2 ស្តីពី "សន្លឹកកិច្ចការនិងគំរូសម្រាប់មេរៀនការអប់រំផ្លូវភេទ"

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ដោយ * បន្លិច។