Оптичка илузија - три или четири

Цртежите на оптички илузии и невозможни фигури, наречени парадокси, го фасцинираат секое дете. Оптичките илузии означуваат како колективен поим сите аспекти на човековата визија.

Оптичка илузија - Три или четири?

Ова може да се направи од една страна, кога ги гледам работите преку одреден застапеност други отколку што навистина се, или различни луѓе гледаат различни работи во истиот шаблон или навистина работите на начин означени.

Со кликнување на сликата, шаблонот се отвара во pdf формат:

Оптичка илузија - Три или четири?
Оптичка илузија - Три или четири?

Оптичка илузија Отвори три или четири како графички

Ве молиме контактирајте со насако барате посебна боичка слика со многу посебен мотив. Исто така сме среќни да создаваме свој личен лист за боја според вашите спецификации од фотографија.