Оптички илузии и невозможни фигури

Боење страници се одлична забава за деца од сите возрасти. На нашата веб-страница ќе најдете многу различни мотиви за различни теми. Цртежите на оптички илузии и невозможни фигури, наречени парадокси, го фасцинираат секое дете.

Оптички илузии и невозможни фигури - парадокс

Оптичките илузии означуваат како колективен поим сите аспекти на човековата визија. Од една страна, ова може да се случи кога гледаме работи поинаку од она што навистина се наоѓаат преку одредена презентација, кога различни луѓе во истиот образец препознаваат други работи, или кога работите се подготвени на начин што тие никогаш не можат да се појават во нивното вообичаено опкружување и нашиот мозок станува збунет од тоа.

Преглед на парадокси и оптички илузии во нашата бесплатна мала колекција. Кликнете на линкот за да отидете на страната со соодветниот образец:

Лица или вазна

Оптичка илузија - паралелна

Оптички илузиски круг

Три или четири барови?

Невозможен триаголник

Невозможен круг

Невозможна фигура

Невозможно скали

Ве молиме контактирајте со насако барате посебно боење со многу посебен мотив. Ние исто така можеме да создадеме шаблон за боја на вашите спецификации од фотографија.