യാത്ര ഫോമുകൾ

ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി സാധാരണ-ചെയുംപോഴും ചരിത്രപരമായ ഉത്ഭവം ക്സനുമ്ക്സ അവസാനത്തോടെ കാലയളവിൽ തികച്ചും വ്യക്തമായ കഴിയും "യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നു". ആരംഭം 17. യൂറോപ്പിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുമുള്ള വലിയ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള സൈറ്റുകളുടെ "ഗ്രാൻഡ് ടൂർ" യൂറോപ്യൻ കുലീനരുടെയും ഉന്നത ബൂർഷ്വാസിയുടെയും സമ്പന്നരായ മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വീണ്ടും ഡേറ്റിംഗുകയാണ്.

യാത്ര നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചക്രവാളത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നു

"മഹത്തായ പര്യടനം" പലപ്പോഴും വിളിച്ചു യാത്രാ വിളിച്ചു കൂടുതലും മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും എവിടെ പുരാതന നിന്നും പ്രധാനമായും അറിയപ്പെടുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ, മിഡിൽ കൊണ്ട് നവോത്ഥാന സന്ദർശിച്ചു ചെയ്തു ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ പ്രശസ്തമായ യൂറോപ്യൻ കലയിൽ നഗരങ്ങളിൽ, വഴി മാസം നടത്തി.

വനിത വനിത
യാത്ര ഫോമുകൾ

പ്രധാനമായും ഭാഷാ പഠന സാംസ്കാരിക അറിവ് മുന്നിൽ സിവിൽ യാത്ര ചെയ്യുക നിന്നു അതേസമയം, മാന്യനായ പിൻഗാമികൾക്ക് രാജകീയ കോടതിയിൽ വിലപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ യാത്ര പ്രകാരം, മുറപോലെ അവരുടെ സ്വഭാവം ശരിയാക്കുക, വിവേകത്തെ ആർട്ട് ചെയ്യണം അനൗദ്യോഗിക ലൈംഗികം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിവാഹ ഓപ്ഷനുകൾ പരിശോധിക്കുക.

സംഘടിത അലസജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ മുഴുവൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത്. സെഞ്ച്വറി ഇപ്പോഴും അത് അത്യാവശ്യമാണ് സാമ്പത്തിക മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനസംഖ്യ വിധേയമായി ആ വിഭാഗങ്ങൾ, വാണിജ്യ ടൂറിസം ആസന്നമായപ്പോൾ ഏറ്റവും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ക്സനുമ്ക്സെര് വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമേണ ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ അടുക്കൽ വന്നു യാത്രകൾ പഠിക്കാൻ.

അതിനുശേഷം, പോലും ലോകത്തിന്റെ വിദേശ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര അത്ര ഓഫ് സാമൂഹ്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് സമീപത്തുള്ള താങ്ങാവുന്ന താമസം മാറ്റി. ആധുനിക വിനോദസഞ്ചാരികളിലെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രാഥമികമായി വിനോദത്തിനും വിശ്രമത്തിനും കാരണമാകുമെങ്കിലും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെയും സെമസ്റ്ററിലേയും പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് "ഗ്രാൻഡ് ടൂർ" പാരമ്പര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്.

ലോകത്തെ നോക്കിക്കണ്ടാത്ത ആളുകളുടെ ലോകവികാരമാണ് ലോക കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ഏറ്റവും അപകടകരമായത്. അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട്

ആഗോളവൽക്കരണ കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക

ഇതിനിടയിൽ, എച്ച്ആർ മാനേജർമാർക്കിടയിൽ തൊഴിലവസരത്തിന് കൂടുതൽ സമയം ജോലിചെയ്തോ വിദേശയാത്രയോ ടൂറിസമോ ഏറെ മാനദണ്ഡമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഉചിതമായ അനുഭവമുള്ള അപേക്ഷകർ ഇത് അവരുടെ ഭാവിയിലെ തൊഴിലുടമകളെ തുറന്ന മനസോടെയും, വഴക്കനുസരിച്ചും, പുതിയതും അജ്ഞാതവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ധൈര്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പദവിയും വളരെ പ്രാധാന്യവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു?


വിദേശ ഭാഷകളിൽ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുമെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇംതെര്ചുല്തുരല് അര്ഹത വിജ്ഞാനവും ആഗോള കമ്പനികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിജയത്തിനായി പ്രാധാന്യത്തിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമയത്ത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രയുക്തശക്തി മുൻകൂർ, ഭാഗമായി, യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ നന്നായി മനസിലാക്കുന്നതിന് അവിഭാജ്യ ആൻഡ് ഘടകമായി മാറിയെന്നും ആത്യന്തികമായി ഉപഭോക്താക്കളും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പ്രതീക്ഷകളും.

ഏകദേശം കമ്പനി ഇന്ന് വിദേശ ഭാഷ കഴിവുകളും കുറഞ്ഞത് കുറച്ച് യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ കൂടാതെ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും കഴിയുന്നത്. നിലവിലെ തവണ ൽ അന്ന് അത് വംശീയ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ഉംതെര്സ്ഛിഎദ്ലിഛ്സ്തെര് പലരും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന തികച്ചും സാധാരണ ആണ് ഡിജിറ്റലായി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായ സദ്ദേശമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ തുടർച്ചയായ യാത്രകൾ സ്വീകാര്യത വീണ്ടെടുത്ത ഇതിനകം ഒരു ക്രമീകരണം ആവശ്യമായ ജീവിതവും ധാർമിക ക്വാസി മറ്റ് വഴികൾ സഹിഷ്ണുതയുടെ ചെയ്യുന്നു.

വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് നടത്തിയിട്ടും യാത്രചെയ്യുന്നു

ബീച്ചിലെ സ്ത്രീ
വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു

കൂടാതെ, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വീഡിയോയും ഇന്റർനെറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളിലും വ്യാപകമായി പ്രവചിച്ച പകരം ഉണ്ടായിട്ടും ബിസിനസ് പ്രാധാന്യം, പകരം വർദ്ധിച്ചു കുറഞ്ഞു കൃത്യമായ വ്യവസായ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഡിവിഷൻ ന്യായമായും നന്നായി വിദേശത്ത് എന്നു പ്രസക്തമായ ജീവനക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യാത്രചെയ്യുക. സെഞ്ച്വറി കൂടുതലായി വീണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രൊഫഷണൽ കഴിവ് ശുദ്ധമായ ചുറുചുറുക്കോടെ പ്രവർത്തനം മാറും, എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഘട്ടത്തെയും നിയമം നന്നായി നീക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് ഇടത്തരം വീട്ടിൽ കൂടാതെ ദീർഘകാല മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആണ്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദശകങ്ങളായി ബിസിനസ് ലോകത്ത് നിന്നും ഈ അറിവും അനുഭവവും നിലവിൽ കൂടുതൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നീങ്ങാൻ ഭാവിയിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ പകരം ശക്തമായ ഛൌവിനിസ്തിച് ആൻഡ് ദേശീയ ബിര്ഥിന്ഗ് ലോക രാഷ്ട്രീയം. ലെ ജയിക്കും സത്യങ്ങള് എന്ന്

യാത്ര, അവധി ദിവസങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രധാന പേജുകൾ

ജർമ്മനി, യൂറോപ്പ്ഒഴിവുദിനങ്ങളും അവധിക്കാലങ്ങളുംവെൽറ്റ്

ഞങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി ഫോറത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയങ്ങൾ താങ്കൾ കാണുന്നില്ലേ? കുടുംബാംഗങ്ങളോടും കുട്ടികളോടും ബന്ധമില്ലാത്ത പുതിയ വിഷയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക!