बच्चाहरु को लागि छाया पहेलियाँ | रहस्य

पहिलो नजरमा, छायाहरू सबैलाई यस्तै देखिन्छ। तर हेर्नुहोस्! यदि तपाईं नजिकको नजिक हुनुहुन्छ भने, तपाईं सूक्ष्म मतभेदहरू चिन्नुहुनेछ।

बच्चाहरु को लागि छाया पहेलियाँ - छाया जोडने

कुन छायाँको मूल हो? कलमसँग मिल्ने छायाहरू जडान गर्नुहोस्। चित्रमा क्लिक गर्नाले pdf ढाँचामा पहेली खोल्छ।

बच्चाहरु को लागि छाया पहेलियाँ - छाया जोडने
बच्चाहरु को लागि छाया पहेलियाँ - छाया जोडने

छाया पेलोहरू चित्र र छाया ग्राफिक दृश्यको रूपमा जोड्छन्

के तपाईं नयाँ छाया पाना खोज्दै हुनुहुन्छ? कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी खुसीसाथ छाया पछाडिको छनौट गर्न प्रयास गर्नेछौं।