Biologisch voedsel | Eten en drinken

Veel stofwisselingsproblemen en hun gevolgen zijn een teken van onze moderne manier van leven. Degenen die het willen vermijden, letten op voldoende beweging, tijd voor ontspanning en een uitgebalanceerd dieet, zeker via biologisch voedsel.

Biologisch voedsel en zijn rol in voeding

In het laatste geval speelt biologisch voedsel een belangrijke rol. Ze voorzien het lichaam van vitale vitaminen, mineralen en vitale stoffen die het niet of slechts gedeeltelijk kan produceren.

Biologisch voedsel van het huis
Biologisch voedsel smaakt twee keer zo lekker

Deze, op hun beurt, compenseren de oververzuring van het lichaam veroorzaakt door stress, fysieke en mentale belasting of gebrek aan lichaamsbeweging, en helpen de cellen langer te laten functioneren.

Verschillende wetenschappelijke studies over de oorzaken van de ontwikkeling van artrose bewijzen onder andere dat de gerichte selectie van hoogwaardige biologische voeding wordt gebruikt voor preventie.

Biologisch voedsel kan die producten zijn waarvan de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw. De term biologisch voedsel is wettelijk beschermd binnen de Europese Unie.

Biologisch voedsel

Biologische producten worden niet behandeld met pesticiden, kunstmest of rioolslib en zijn niet genetisch gemodificeerd. Bemesting en ongediertebestrijding worden uitsluitend op biologische wijze uitgevoerd, bijvoorbeeld met brandnetel.

Voor dierlijke producten, die de term biologisch voedsel kunnen dragen, zijn adequate voorschriften van toepassing. Dit vereist een welzijn van de dieren, dat wordt geregeld in de EC Organic Regulation van 2007. Antibiotica mogen niet preventief worden gebruikt, maar alleen in individuele gevallen. Bij de bereiding van voedsel wordt afgezien van de ioniserende straling. Additieven zoals kleurstoffen en conserveermiddelen worden nauwelijks in de productie gebruikt.

Wie biologisch voedsel wil kopen, selecteert die producten die zijn gemarkeerd met een biozegel. Dit werd in het jaar 2001 geïntroduceerd in Duitsland. Het garandeert de ecologische oorsprong van de ingrediënten.

Biologisch voedsel kan worden gekocht in de reformwinkel of in de reformwinkel

Bovendien bieden veel biologische boeren directe verkoop via een eigen boerderijwinkel. Sommigen van hen verkopen hun producten ook via het internet en leveren aan regionale supermarkten, restaurants of de eindconsument.

Biologische sappen en Bionade als biologisch voedsel
Biologisch voedsel voor uw eigen gezondheid

Voedingsmiddelen die als biologisch voedsel worden aangeboden, hoeven niet noodzakelijk biologisch voedsel te zijn, omdat de producent niet aan alle vereisten van de Europese verordening biologische landbouw hoeft te voldoen. Niettemin zijn de aanbieders waarschijnlijk geïnteresseerd in hoge kwaliteitsnormen.

Kleinere bedrijven die biologische producten produceren, maken vaak geen gebruik van het biologische label omdat de hoeveelheid product en de kosten van het aanbrengen buiten proportie zouden zijn. Veel hobbyduinders zijn ook geïnteresseerd in biologische teelt van groenten en fruit.

Ecologie is echter niet alleen gerelateerd aan de kwaliteit van producten, maar ook aan duurzaamheid. De vloeren profiteren van ecologische verwerking. In de conventionele teelt worden bijna uitsluitend kunstmeststoffen gebruikt, die de opbrengst aan fruit aanzienlijk zouden moeten verhogen.

Het ziet er echter over uit dat gedurende jaren van uitbuiting wordt geopereerd. De bodems lekken uit, ze bevatten nauwelijks essentiële voedingsstoffen voor een gezond microklimaat en voor de aanvoer van de planten. Met name het minerale magnesium gaat verloren voor hen. Maar je bemestert meer en meer met kalium.

De pH komt uit balans. Op een bepaald punt in zo'n bodem is leven niet langer mogelijk. In de biologische landbouw let je daarentegen op een evenwicht tussen de voedingsstoffen. Indien nodig, opnieuw bevrucht. De opbrengsten zijn vaak lager dan bij conventionele teelt. De vloeren kunnen vele jaren worden gebruikt.

Als het gaat om duurzaamheid spelen transportkosten voor voeding ook een sleutelrol. Degenen die hun producten in het gebied kopen, dragen bij aan de bescherming van het milieu. Bovendien kunt u voornamelijk seizoensgroenten kopen bij de biologische boeren om de hoek.

Deze zijn bij de oogst volledig volwassen, terwijl conventioneel voedsel vaak te vroeg wordt geoogst om ongedeerd de lange reis te overleven. Het voedingsgehalte van biologische voedingsmiddelen uit de regio moet daarom vele malen hoger zijn dan bij exotische producten.

Conventionele voedselproductie is goedkoper en minder tijdrovend in vergelijking met biologische landbouw en dierenwelzijn. Dit kan onder meer worden aangetoond aan de hand van de houding van slachtvee. Zonder het preventieve gebruik van antibiotica kan totaal ziekteverlies optreden.

Gezond voedsel met vitamines
Biologisch voedsel

Degenen die zich onthouden van het gebruik van groeihormonen, moeten het vee langer vetmesten. Wanneer natuurlijke remedies worden gebruikt om ziekten te behandelen, duurt het vaak langer om te werken. Last but not least, topopbrengsten kunnen niet worden verkregen uit een organisch verwerkte grond. Al deze factoren beïnvloeden de prijs van biologisch voedsel.

Biologisch voedsel moet duurder zijn in vergelijking met conventionele producten, zodat de biologische boer economisch levensvatbaar kan zijn. Hoewel veel klanten nu letten op de herkomst van het voedsel, geven de meeste van hen nog steeds de voorkeur aan de lage kortingsprijzen.

In de minste gevallen leiden financiële aspecten tot goedkope aankopen. Het is veeleer de gedachteloze selectie van producten waarin kwantiteit voorop staat. Dit heeft niet alleen negatieve effecten op het bestaan ​​van biologische boeren. Ook de gezondheid van het individu en de natuur lijdt. Het is aan iedereen om een ​​actieve bijdrage te leveren aan hun eigen welzijn en bij te dragen aan de duurzaamheid van onze wereld.