Doopgetuigen worden de doop Onderwijs kinderen

Als een kind op het punt staat gedoopt te worden, is het belangrijk om een ​​peetvader te vinden. Dit zal meestal iemand zijn die bijzonder dicht bij de ouders staat. Maar welke verwachtingen of zelfs verplichtingen, welke rollen en taken zijn verbonden met de peetouders?

We moeten peetouders worden!

Als peetouders begeleid je het petekind naar de doop
We worden peetouders!

Een peetvader vergezelde het kind vanuit een religieus oogpunt naar de doop, en nam de verantwoordelijkheid op zich dat het kind het geloof zelf leert en leert leven.

Tot het jaar 1983 vertegenwoordigde sponsoring in de kerk een spirituele relatie.Het woord peetvader komt van het Latijn en betekent zoiets als "met vader".

In de katholieke en protestantse kerk zijn de voorwaarden voor een sponsorschap verschillend.

Er zijn verschillende gewoonten voor peetouders

Dit kan het co-design zijn van de beurs, het ontwerp van de doopkaars, een kinderbijbel als een geschenk of een persoonlijke wens of een belofte voor het leven, die schriftelijk is vastgelegd. In sommige gebieden is het gebruikelijk dat de kinderen hun peetvader op Palmzondag een palmboom brengen die prachtig versierd en gezegend is in de kerk. De doopdag kan elk jaar een reden zijn voor een ontmoeting om de doop en de belofte te onthouden.

Vandaag is echter de puur religieuze begeleiding van de peetouders gedeeltelijk naar de achtergrond verschoven

Een sponsor is gewenst om de persoonlijke ontwikkeling van het kind te begeleiden en om de ouder te helpen bij het onderwijs. Soms is een sponsorschap beperkt tot het geven van geschenken bij plechtige gelegenheden.

Doopgetuigen moeten ernaar streven om een ​​persoonlijke relatie met het petekind op te bouwen en daar te zijn als hun raadgever of bemiddelaar tussen de ouders. In het verleden hadden peetouders de zorgplicht in het geval van de dood van hun ouders. Een sponsorschap wordt echter niet geassocieerd met voogdij. Als ouders dit willen, kan dit in het testament worden bepaald.

Het is belangrijk om een ​​verhelderend gesprek te voeren met de gewenste peetvader

Wat zijn de verwachtingen, wensen en verplichtingen van de peetouders? Dit scheelt aan beide kanten teleurstelling. In het beste geval ontwikkelt zich een vertrouwensrelatie tussen kind en kopdat kan jaren duren. Overigens kunnen ouders zelf geen peetouders worden, maar grootouders. Ook de broers en zussen of zeer goede vrienden worden graag gekozen. Het is belangrijk dat je op elkaar kunt bouwen in termen van waarden en educatie.