දෘෂ්ය මිත්යාවක් - සමාන්තරව හෝ නැත

පරපෝෂිතයන් ලෙස හඳුන්වන දෘෂ්ටි මිත්යාවන් හා නොහැකි වූ රූප රාමු, සෑම දරුවෙකුම ආකර්ෂණය කරති. දෘෂ්ටි මිත්යාවන් මිනිස් දෘෂ්ටිවාදයේ සියලුම අංග සාමූහික පදයකි.

Optical Illusion - සමාන්තරව?

අපි ඔවුන් ඇත්තටම වඩා, හෝ සලකුණු ආකාරයෙන් විවිධ පුද්ගලයන් එම සැකිල්ල හෝ නියත වශයෙන්ම දේවල් වෙනස් දේවල් දකින්න අනෙකුත් යම් නියෝජන දේවල් දකින විට මෙය, එක් අතකින් මෙය සිදු කළ හැක.

පින්තූරය මත ක්ලික් කිරීමෙන්, ආකෘතිය pdf ආකෘතියෙන් විවෘත වේ:

Optical Illusion - සමාන්තරව?
Optical Illusion - සමාන්තරව?

දෘෂ්ය මායාය ග්රැෆික්ස් ලෙස සමාන්තර පේළි විවෘත


කරුණාකර අපව අමතන්නඔබ ඉතා විශේෂ චරිතයක් සමග විශේෂ වර්ණනයක් සොයනවා නම්. ඡායාරූපයේ සිට ඔබගේ පිරිවිතරයට වර්ණ ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීමටද අපට හැකිය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ * අවධාරණය කරනු ලැබීය.