කාල සටහන ෆිෂ් අක්කරියම්

විශේෂයෙන්ම පාසලේ ආරම්භයේ දී - සිතුවම් කිරීම ජනප්රිය විනෝදාංශයක් වන අතර පාසැල් පැමිණීම ඉතා සුවිශේෂී ය. අභිමානවත් පුරෝගාමි ප්රාථමික පාසැල් සිසුන් දැන් "විශාල" දරුවන්ට අයත් වන අතර ඔවුන් පාසලේ ඊළඟ දිනයට අපේක්ෂා කරයි.

කාලසටහන Pisces මින්මැදුරේ මාළු

සබැඳිය ක්ලික් කිරීමෙන් කාලසටහන වර්ණ ආකෘතිය සමඟ පිටුව විවෘත වේ:

කාල සටහන ෆිෂ් අක්කරියම්
කාල සටහන ෆිෂ් අක්කරියම්

කාලසටහන මාළු ටැංකි ලෙස ග්රැෆික් ලෙස පෙන්වන්න

කාලසටහන Pisces Aquarium ඉංග්රීසි

කාලසටහන Pisces Aquarium ඉංග්රීසි
කාලසටහන Pisces Aquarium ඉංග්රීසි

කාලසටහන Pisces & Ocean යන ඉංග්රීසි භාෂිතය


කරුණාකර අපව අමතන්නඔබ ඉතා විශේෂ චරිතයක් සමග විශේෂ වර්ණනයක් සොයනවා නම්. ඡායාරූපයේ සිට ඔබගේ පිරිවිතරයට වර්ණ ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීමටද අපට හැකිය.

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර සමග සලකුණු වේ * අවධාරණය කරනු ලැබීය.