Rastliny v záhrade

Záhradný dizajn predstavuje každú záľubu záhradníka so špeciálnou výzvou. Pri plánovaní rôznych zásad je potrebné zvážiť, aby neskôr vytvoril súvislý celkový obraz.

Dodržujte podmienky na mieste

Kým plodiny sa používajú hlavne na zabezpečenie rodiny s čerstvým ovocím a zeleninou, okrasné rastliny majú za úlohu dať nehnuteľnosti štruktúru a vizuálne ju zväčšiť.

Zdravie zo záhrady
Záhrada často ponúka viac ako len pokojné chvíle

Voľba závisí okrem iného od individuálnej chuti vlastníka záhrady. Mali by ste však brať do úvahy aj ďalšie aspekty, takže záhradu môžete vychutnať so všetkými svojimi zmyslami.

Každý druh v rastlinnom svete má svoje vlastné požiadavky na polohu, pôdu a klímu. Predtým, ako sa záhradkár stretne s výberom rastlín pre svoju záhradu, mal by sa informovať o okolnostiach. Je jednoduchšie prijať súčasných podmienok, a to iba kultivovať tie druhy, ktoré sa dokáže vyrovnať s nimi, ako sa rozhodnúť pre sofistikované spôsoby, ako napodobniť ich životných podmienok umelo. Okrem toho druhy s podobnými požiadavkami na svoje životné prostredie zvyčajne navzájom dobre zosynchronizujú.

Formované izby v záhrade

Záhrady fungujú iba vtedy, ak sú v nich vytvorené určité miestnosti. Za týmto účelom má záhradkár rôzne možnosti. Horizontálne úrovne môžu byť vytvorené pomocou rastlín s rôznou výškou. Záhradník dosahuje zvislé delenie tým, že postaví živé ploty, steny alebo iné hranice lôžka.

Drevené rastliny zohrávajú dôležitú úlohu v dizajne interiérov. Ako solitéri môžu zlepšiť priestorový dojem určitých oblastí, v skupine vytvárajú záhlavie. Tiež vytvárajú prechody medzi hornou a dolnou horizontálnou úrovňou záhrady.

Kultivujte jedovaté rastliny iba starostlivo

Napriek všetkej kráse nie sú všetky rastliny vhodné pre domácu záhradu. Ak máte deti alebo domáce zvieratá, vyberte iba netoxické druhy. Hobby záhradník by si mal uvedomiť, že nie každá jedovatá rastlina na každej osobe a na každom zvierati je rovnako toxická. Jednotlivé časti rastlín môžu byť jedlé, zatiaľ čo iné rastliny rovnakej rastliny sú klasifikované ako veľmi jedovaté. Aby sa zabránilo riziku otravy, takéto rastliny by sa nemali pestovať za prítomnosti určených rizikových skupín.

Bolo by nad rámec tohto článku vymenovať všetky jedovaté záhradné rastliny. Tým sa záujemca môže informovať o vhodných internetových stránkach. Iba najdôležitejšie jedové rastliny by mali byť uvedené nižšie, aby sa ich odroda stala rozoznateľnou.

Vyhnite sa jedovatým listnatým a ihličnatým stromom v záhrade

Digitalis purpurea - liek - červený náprstník
Najmä s detskými rastlinami sa treba vyhýbať v záhrade

Okrasné stromy potešia záhradníka záľubou nielen ich pôvabným listom, ale často aj farebnými kvetmi a pestrobarevným ovocím. Len málo z nich je pre človeka jedlý.

Tak napríklad zahŕňať ovocie rozmarínu, že Seidelbasts, tým Pfaff tesnením, Holly, tým vtáčí zob a zemolezu sa toxických zložiek listnatých stromov. V robinia a močiarnej škodca, aj list môže byť toxický.

Tí, ktorí sa chcú vyhnúť jedovatým rastlinám v záhrade, sa zriekajú jalovca, tisu a sladkého stromu v ihličnatých stromoch. Aj medzi kvitnúcimi rastlinami existujú mnohé jedovaté rastliny. K nim patrí okrem iného aj železný klobúk, kravská zvonica, sasanka, lekno-údolie, náprstok a kamenný kameň.

Opäť sa zdôrazňuje, že tento zoznam nie je úplný. Zainteresované strany by mali hľadať ďalšie informácie.

zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené * zvýraznené.