Sociálne správanie detí Vzdelávanie detí

Sociálne zručnosti sú zručnosťou, ktorú musia deti najprv naučiť. Žiadna ľudská bytosť sa nerobí ako spoločenská bytosť, takže komunikácia a náročnosť pozitívneho sociálneho správania je dôležitou súčasťou procesu socializácie a vzdelávania. Sociálne správanie detí je ovplyvnené rodičmi a sociálnym prostredím detí.

Pushing, nepríjemné, šikanovanie? Ako podporiť sociálne správanie detí

V našej spoločnosti sa požaduje sociálna a konštruktívna spolupráca. Od každej osoby sa očakáva, že bude dodržiavať nielen zákony, ale aj normy a hodnoty.

Šťastná matka a dievčatko hrá na pláži
Musí sa učiť sociálne správanie detí a sociálne zručnosti

Ak tak neurobíte, máte problémy s vyrovnávaním sa s ostatnými ľuďmi a rýchlo sa stanete outsiderom.

Preto by mal byť pre vás ako rodič dôležitý vzdelávací cieľ, aby ste naučili svoje dieťa základné pravidlá sociálnej interakcie. Neskôr vám v tejto úlohe pomáhajú inštitúcie, ako sú materské školy a školy.

Spočiatku sú dojčatá a batoľatá iba na seba. Reagujú sa poháňaným spôsobom a nemôžu obnoviť svoje potreby. V tomto kontexte pedagógovia a sociológovia hovoria o detskom egocentrisme.

Sú deti malí egoisti?

Pre batoľatá, svet sa točí výhradne okolo seba, že nemá nič spoločné s sebectvo. Malé dieťa jednoducho doteraz naučili rozpoznať potreby druhých a podľa toho sa správať. Okrem toho ešte nemôže odzrkadľovať svoje vlastné činy a ich dôsledky. Napríklad dvojročné dieťa si často neuvedomuje, že je vinný z inej chyby. Stále sa nedá pochopiť, že spôsobuje bolesť jeho partnerovi. Svedomie v morálnom zmysle neexistuje v tomto veku.

Aby to bolo ešte horšie, skutočnosť, že jazyk ešte nie je dostatočne rozvinutý ako najdôležitejšie sociálne médium interakcie. Vzdelanie, progresívny kognitívny, emocionálny a spoločenský rozvoj, ako aj individuálne skúsenosti v zaobchádzaní s inými deťmi a tiež dospelými pomáhajú dieťaťu rozširovať svoje sociálne zručnosti.

Sociálne správanie detí sa podarí iba v kontakte s ostatnými

Experimenty a pozorovania u detí ukázali, že v ranom detstve sa musí učiť sociálne správanie.

Musí sa podporovať sociálne správanie detí
Musí sa podporovať sociálne správanie detí

Deti vyrastajúce v sociálnej izolácii ťažko kompenzujú nedostatok skúseností v sociálnom vzdelávaní a kontakty neskôr vo svojom vývoji.

Preto je dôležité, aby vaše dieťa malo včasný kontakt s ostatnými deťmi. Napríklad navštívte zábavnú skupinu alebo pravidelne konajte priateľské rodiny. Učiaci účinok pre vaše dieťa je skvelý a máte aj príležitosť komunikovať s ostatnými rodičmi.

Kariéra a materské školy tiež významne prispievajú k podpore sociálneho správania. Vaše dieťa sa tam stretne s mnohými rôznymi deťmi a naučí sa postaviť svoje potreby bokom a konštruktívne vyriešiť konflikty. Preto pravidelne dávajte svoje dieťa do zariadenia starostlivosti a pomôžte pedagógom posilňovať sociálnu interakciu tým, že trvá na dodržiavaní doma.

Dobré správanie - stále dôležitá téma vo vzdelávaní?

Zdvorilosť a dobré správanie boli jedným z najdôležitejších vzdelávacích cieľov pre staršie generácie. Ale sú tieto hodnoty stále relevantné aj dnes? Áno, pozitívne spoločenské správanie detí je dôležitejšie než kedykoľvek predtým.

Faktom je, že zdvorilosť je tiež prejavom úcty k druhým. Okrem toho sa všetci potrebujú liečiť zdvorilo. Preto sú dobrým spôsobom stále témou, pokiaľ ide o sociálne zručnosti a spoločenské správanie.

Ak hodnotíte dobré správanie, mali by ste to dieťaťu ukázať svojmu dieťaťu hneď od začiatku. Z hľadiska ich správania sa deti orientujú najprv na svojich rodičov. "Učenie sa podľa modelu" je termín použitý vo vzdelávacom žargóne.

Povzbudzujte svoje dieťa, aby používal zdvorilostné frázy ako "prosím" a "ďakujem" a urobte to tak často, ako je to možné. Neskôr môžete vysvetliť, prečo je dôležité byť zdvorilý a priateľský. Pretože kto nerešpektuje pravidlá spoločenskej hry, bude klikať. Priateľstvo, na druhej strane, môže otvoriť vrata - profesionálne aj súkromne.

Posilniť sociálne správanie a sociálne zručnosti detí - čo je dôležité?

Predovšetkým sa deti musia naučiť, ako sa správať medzi sebou a dospelými. Aby to urobili, musia najprv internalizovať mnohé pravidlá, ako napríklad sociálnu normu, že fyzická agresia nie je žiadúca. Malé deti nerozumejú zmyslu a účelu tohto pravidla, až kým nebudú schopní vnímať svoju "obeť" a uvedomia si, že sami nechcú byť porazení.

Malý chlapec a plačúce dievča
Ako sa správať, keď moje dieťa prestane veci?

Ak sa vaše batoľa snaží vynútiť hračku, napríklad ako matka alebo otec, musíte ihneď zasiahnuť a zneškodniť situáciu. Povedzte svojmu dieťaťu, aby čakal alebo mal inú hračku. Neskôr by ste mali povzbudiť vaše dieťa, aby verbálne vyriešilo konflikty, hľadalo kompromisy alebo hľadalo pomoc od dospelých.

Ak nastavíte pravidlá sociálnej interakcie, musíte tiež zabezpečiť, aby sa dodržali. Je to vyčerpávajúce, ale nevyhnutné, aby vaše dieťa chápalo ich význam a naozaj ho internalizovalo. Pokiaľ ide o porušenie pravidiel, napríklad pri hraní s inými deťmi, musíte brať dôsledne. V tomto prípade by mohlo dôjsť k tomu, že Vaše dieťa na chvíľu nepozve priateľov.

Je dôležité opakovane poukázať na alternatívne nenásilné správanie a zdokonaliť zdvorilé, spoločenské správanie s chválou.

zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené * zvýraznené.