Socialno vedenje otrok | Izobraževalni otroci

Socialne veščine so spretnost, ki jo morajo otroci najprej naučiti. Nobeno človeško bitje se ne rodi kot družabno bitje, zato je komunikacija in zahtevnost pozitivnega socialnega vedenja pomemben del procesa socializacije in izobraževanja. Na družabno vedenje otrok vplivajo starši in družbeno okolje otrok.

Pušanje, sitnost, ustrahovanje? Kako spodbujati družabno vedenje otrok

V naši družbi je zaželeno socialno in konstruktivno sodelovanje. Pričakuje se, da bo vsaka oseba spoštovala ne samo zakone, temveč tudi norme in vrednote.

Srečna mati in otroka, ki igra na plaži
Treba se je naučiti socialnega vedenja otrok in socialnih veščin

Če ne, imate težave z drugimi ljudmi in hitro postaneš zunaj.

Zato bi moral biti kot pomemben učni cilj za vas kot starš, ki bi otroku naučil osnovnih pravil socialne interakcije. Kasneje vam bodo pri tej nalogi pomagali ustanove, kot so vrtci in šole.

Najprej so dojenčki in malčki samo fiksirani sami. Reagirajo na način in ne morejo ponastaviti svojih potreb. V tem kontekstu učitelji in sociologi govorijo o otroškem egocentrizmu.

Ali so otroci majhni egoisti?

Za malčka se svet vrti okrog sebe. Ampak to nima nič opraviti s sebičnostjo: otrok preprosto še ni naučil prepoznati potreb drugih in se temu ustrezno obnašati. Poleg tega še ne more odražati lastnih dejanj in njihovih posledic. Na primer, dveletni otrok se pogosto ne zaveda, da je kriv za drugo napako. Še vedno ni mogoče razumeti, da povzroča bolečino njegovemu igralskemu partnerju. V tej dobi ne obstaja vest v moralnem smislu.

Da bi se še poslabšalo, dejstvo, da jezik še ni dovolj razvit kot najpomembnejši družbeni medij medsebojnega vpliva. Izobraževanje, postopno kognitivni, čustveni in socialni razvoj, kakor tudi posamezne izkušnje, ki se ukvarjajo z drugimi otroki in odraslimi pomagati otroku, da razširi svoje socialne veščine.

Socialno vedenje otrok le uspe v stiku z drugimi

Poskusi in opazovanja pri otrocih so dokazali, da je treba v zgodnjem otroštvu naučiti družbenega vedenja.

Spodbujati je treba socialno vedenje otrok
Spodbujati je treba socialno vedenje otrok

Otroci, ki rastejo v družbeni izolaciji, težko nadomestijo pomanjkanje izkušenj s socialnega učenja in stikov pozneje v njihovem razvoju.

Zato je pomembno, da ima vaš otrok zgodnji stik z drugimi otroki. Na primer, obiščite igralno skupino ali nekaj storite s prijaznimi družinami redno. Učni učinek za vašega otroka je odličen in imate tudi priložnost za interakcijo z drugimi starši.

Pomembno vlogo pri spodbujanju socialnega vedenja pomembno prispevata tudi jasli in vrtci. Vaš otrok sreča veliko različnih otrok in se uči, da svoje potrebe poenostavi in ​​konstruktivno reši konflikte. Zato bi vaš otrok redno v organizaciji nego in podporo izobraževalcem pri krepitvi socialne harmonije, ki jih tolkel doma v skladu s pravili.

Dobro vedenje - še vedno pomembna tema v izobraževanju?

Politenost in dobri obredi so bili med najpomembnejšimi izobraževalnimi cilji za stare generacije. Vendar so te vrednote še vedno pomembne? Da, pozitivno socialno vedenje otrok je pomembnejše kot kdaj koli prej.

Dejstvo je, da je vljudnost tudi izraz spoštovanja do drugih. Poleg tega vsi želijo biti prijazno zdravljeni. Zato so dobri maniri še vedno tema, ko gre za socialne veščine in družbeno vedenje.

Če cenite dobro vedenje, to morate pokazati svojemu otroku že od samega začetka. V smislu njihovega vedenja se otroci najprej usmerijo k svojim staršem. "Učenje po modelu" je izraz, uporabljen v izobraževalnem žargonu.

Spodbudite svojega otroka, da uporabi vljudnostne besede, kot so "prosim" in "hvala", in to storite čim pogosteje. Kasneje lahko pojasniš, zakaj je pomembno biti prijazen in prijazen. Ker kdo ne upošteva socialnih pravil igre, bo označil. Prijaznost, na drugi strani, lahko odpre poplave - tako profesionalno kot zasebno.

Krepitev otrokovega socialnega vedenja in socialnih veščin - kaj je pomembno?

Predvsem se morajo otroci naučiti, kako se obnašajo med seboj in z odraslimi. Da bi to naredili, morajo najprej uveljaviti številna pravila, kot je družbena norma, da fizični agresiji ni želeno. Majhni otroci niso najprej razumeti pomen in namen tega pravila - dokler niso sposobni empatije s svojo "žrtev", in zavedajoč se, da se sami ne želijo biti pretepen.

Otrok in jok
Kako se obnašam, ko moj otrok zlomi stvari?

Torej, če vaše malčkalo poskuša prisiliti igračo, na primer, kot mati ali oče, morate nemudoma ukrepati in razmastiti situacijo. Povejte svojemu otroku, naj počaka ali ima drugo igračo. Kasneje morate otroka spodbujati k verbalnemu reševanju konfliktov, iskanju kompromisov ali iskanju pomoči odraslih.

Če nastavite pravila za družabno interakcijo, morate tudi zagotoviti, da se spoštujejo. To je naporno, vendar nujno, da vaš otrok razume njihov pomen in ga resnično internalizira. Če gre za kršitev pravil, na primer pri igranju z drugimi otroki, morate upoštevati doslednost. Ukrep v tem primeru bi lahko bil, da vaš otrok morda nekaj časa ne bo povabil prijateljev.

Pomembno je, da večkrat poudarjate alternativno nenasilno vedenje in povečate vljuden, družabno vedenje s pohvale.