Rwiyo rweMartin rwiyo - manotsi uye zvinyorwa

Mutambo weStart Martin weTurks uchava pa 11. Yakapemberera munaNovember uye yakasiyana zvakasiyana munzvimbo dzakawanda. Kunyange zvakadaro, nyaya yaSt. Martin uye chiito chakakurumbira - kugovana jasi-iri pose pose.

Sheet music and text Sankt Martin Lied

Kuvana, kufamba kwaSt. Martin kunokonzera kupembererwa kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Kuchinja kwakadaro kunowanikwa munyika dzakawanda dzeEurope, kunyange zvazvo zviduku zvingave zvakasiyana munzvimbo. Zvose zvinowirirana, zvisinei, mutungamiri nemarambi kana mwenje kuburikidza nenzvimbo yekugara. Mwenje yacho inotengwa kana kutinhwa nechekeji uye vana vechikoro ivo pachavo.

Muchikwata ichi, vanhu vanofambidzana naSt. Martin wakamira. Vadzidzi vanoimba Martinslieder uye vanoendeswa nemapoka.

Kushandura pamufananidzo kunotanga peji yevaravara nemanyoti uye kunyora pdf format

Sheet music and text Sankt Martin
Sheet music and text Sankt Martin

Rwiyo rweMartin rwiyo - rugwaro

Saint Martin, Saint Martin, Saint Martin
akatasva nechando nemhepo,
bhiza rake rakamutakura nokukurumidza.
Saint Martin aifamba neushingi nyore
nguvo yake inomufukidza achidziya uye zvakanaka.Agara muchando, agere muchando,
kwaiva nemunhu murombo muchando,
vakanga vasina nguo, vaiva nezvipfeko.
Haiwa, ndibatsirei pakutambudzika kwangu,
kana zvisinei, chishuvo chinotyisa ndicho rufu rwangu.

Saint Martin, Saint Martin,
Saint Martin akatora mawere mukati,
bhiza rake rakamira nemunhu murombo,
Saint Martin aine mimwe mikota
iyo jasi inodziya isingagadziriswi.

Saint Martin, Saint Martin
Saint Martin wakapa hafu,
mupemhi anoda kumutenda nokukurumidza.
Asi Saint Martin aifamba achikurumidza
kure nejasi rake chikamu.

Saint Martin, Saint Martin,
Saint Martin anozviisa pakuzorora
Mukurota uku Ishe anopinda.
Anopfeka jasi semupfeko
chiso chake chinopenya chakanaka.Sankt Martin, Saint Martin,
Saint Martin anotarisa kwaari achishamisika
Ishe anomuratidza nzira.
Anomutumira kukereke yake,
uye Martin anoda kuva mudzidzi wake.

Saint Martin, Saint Martin,
Saint Martin akazova muprista
ndokushumira paaritari,
izvo zvichida zvinomukomberedza kumakuva,
pakupedzisira akatakura crosier.

Saint Martin, Saint Martin,
Mutsvene Martin, o iwe munhu waMwari,
ikozvino inzwa kuteterera kwedu
O tinyengeterere kwatiri munguva ino
uye kutitungamirira kuropafadzo.

Vhura mupepeti mimhanzi yerwiyo rweSankt Martin sefaira

Sankt Martin Fest - Customs asi achiri mazuva ano


Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesukana iwe uri kutsvaga mamwe manotsi uye mazwi echiremba chinyorwa. Isu tinofara kuwedzera mamwe manotsi nemashoko ekunyorwa kwedu kwezvinyorwa zveimbi dzevana. Kugadzirwa kwemashoko ane mapeji akakodzera-mavara ane mazamu akaoma, asi kana zvichidiwa tinoda kuedza.