Dollhouses dhe mobilje kukullash

Mobilje kukull përshtatet mirë në dhomat e shumë fëmijëve. Me fëmijët mobilje kukull mund të krijojnë botën e tyre të lojës. Por janë mobilje kukull të përshtatshme si lodër mësimi?

Mobilje Doll - praktikë jetën e përditshme

Përgjigja këtu është një "po" e qartë dhe në shumë mënyra.

Dollhouse dhe mobilje kukull
Dollhouse dhe mobilje kukull

Fëmijët mësojnë në lojë duke shkuar në role të caktuara dhe duke praktikuar një sjellje pak a shumë të paracaktuar.

Mobilje kukullash, siç mund të blesh në shumicën e dyqaneve për lodra prej druri, krijojnë kushte të përsosura për të reenact jetën e një të rrituri.

Mobilja e dolls i jep fëmijës një kontribut shumë specifik, duke e bërë atë të ngjashme me një situatë në të cilën fëmijët kujtohen për "jetën e duhur". Kjo do të thotë që fëmijët janë të animuar nga orendi kukull për të rishikuar sjelljet e vërejtura nga prindërit e tyre.

Si rezultat, ka një efekt të dyfishtë të të mësuarit

Së pari, fëmijët imitojnë sjelljen e të rriturve në këtë mjedis. Kjo do të thotë që mobiljet e kukullave të fëmijëve u mundësojnë atyre të ushtrojnë disa detyra të përditshme dhe mbi të gjitha të zbulojnë kuptimin që i ka pas tyre. Dikush mund të përpiqet të shpjegojë për një fëmijë pse një lodër i takon në një dollap apo pse një bukë vihet në furrë.

Vetëm kur fëmija të jetë në gjendje të imitojë praktikisht këto veprime do të sigurohet se ai ka kuptuar me të vërtetë atë që mom ose baba po bën në këtë mënyrë të veçantë. Imitimi i së kaluarës është një hap i rëndësishëm në mësimin e modeleve shoqërore. Shkurtimisht: me mobilje kukull, fëmija është i pajisur me një terren trajnimi ku ata mund të praktikojnë dhe të përvetësojnë jetën e tyre të përditshme.

Mobilja e dollave gjithashtu promovon aftësitë gjuhësore përmes lojërave të roleve

Kjo pastaj rezulton në një aspekt të dytë, të rëndësishëm. Kjo mund të tingëllojë e pazakontë, por mobilje kukullash mund të jenë shumë të dobishme për marrjen e gjuhës së një fëmije. Pika fillestare këtu është përsëri se mobilja kukull krijon një mjedis që është shumë i ngjashëm me atë në të cilin veprojnë prindërit. Natyrisht, sjellja e prindërve kërkon gjithashtu që ata të flasin.

Një fëmijë fiton dhe përmirëson aftësitë e tij të gjuhës duke imituar prindërit. Siç është përshkruar tashmë, mobilja e kukullave krijon pikërisht këtë mjedis ku fëmijët janë të motivuar për të riparë sjelljen e prindërve në detaje. Nëse fëmija juaj luan me kukudhët e tij në këtë mjedis, ai do të tregojë gjëra të njëjta ose të ngjashme që zakonisht bëni.

Nga këndvështrimi shumë teorik, dikush do të thoshte këtu, fëmija juaj riprodhon veprimet e tua të fjalës në situatat e duhura të përdorimit të duhur. Fëmija praktikon të përdorë saktësisht fjalët dhe fjalët e caktuara. Dhe pikërisht kjo e ndihmon fëmijën të kuptojë më mirë kuptimin e fjalëve.

Mobilje kukull simulon jetën e përditshme

Mobilja e kukullave thjesht promovon zhvillimin e fëmijës duke simuluar një mjedis në të cilin fëmijët mund të praktikojnë sjelljen sociale dhe sjelljen shoqëruese verbale. Megjithatë, nuk ka vend të mjaftueshëm në çdo çerdhe për të ngritur një ose më shumë mobilje kukullash.

Megjithatë, nëse nuk doni të hiqni dorë nga fëmijët tuaj një fushë praktike për të rishikuar dhe praktikuar sjelljen sociale, mund të arrijë një efekt të ngjashëm nëpërmjet një shtëpi kukullash. Në një shtëpi kukullash, fëmija juaj do të gjejë një mjedis pothuajse aq të përshtatshëm për rikrijimin e përvojës. Përsëri, fëmija juaj mund të imitojë dhe të praktikojë sjelljen sociale në situata autentike.