Socialt beteende hos barn | Utbildning barn

Sociala färdigheter är en färdighet som barn måste först lära sig. Ingen människa är född som ett socialt varande, så att kommunikera och kräva ett positivt socialt beteende är en viktig del av socialiserings- och utbildningsförfarandet. Barns sociala beteende påverkas av föräldrarna och barnens sociala miljö.

Pushing, irriterande, mobbning? Hur man främjar barns sociala beteende

I vårt samhälle önskas ett socialt och konstruktivt samarbete. Varje person förväntas följa inte bara lagar utan också med normer och värderingar.

Glad mamma och flickvän spelar på stranden
Socialt beteende hos barn och sociala färdigheter måste läras

Om du inte har det, har du problem med att hantera andra människor och du blir snabbt en utomstående.

Därför bör det vara ett viktigt pedagogiskt mål för dig som förälder att undervisa ditt barn de grundläggande reglerna för social interaktion. Senare kommer du att bli biträdd i denna uppgift av institutioner som förskolor och skolor.

Först fixar barn och småbarn bara sig själva. De reagerar på ett driven sätt och kan inte återställa sina behov. I detta sammanhang talar utbildare och sociologer om barnslig egocentrism.

Är barn små egoister?

För småbarn, kretsar världen enbart runt sig själv som inte har något att göra med egoism. Ett litet barn helt enkelt ännu inte har lärt sig att känna igen andras behov och att bete sig därefter. Dessutom kan det inte återspegla sina egna handlingar och deras konsekvenser. Till exempel är ett tvåårigt barn ofta omedvetet om att han eller hon är skyldig till ett annat fel. Det kan fortfarande inte förstås att det orsakar smärta till hans spelande partner. Ett samvete i moralisk mening existerar inte vid denna tid.

För att göra saken värre är det faktum att språket ännu inte är tillräckligt utvecklat som det viktigaste sociala interaktionsmedlet. Utbildning, progressiv kognitiv, emotionell och social utveckling samt individuella erfarenheter av att hantera andra barn och även vuxna hjälper ditt barn att utöka sina sociala färdigheter.

Barns sociala beteende lyckas bara i kontakt med andra

Experiment och observationer hos barn har visat att socialt beteende måste läras i tidig barndom.

Barnens sociala beteende måste uppmuntras
Barnens sociala beteende måste uppmuntras

Barn som växer upp i social isolering har svårt att kompensera för bristen på sociala lärandes erfarenheter och kontakter senare i sin utveckling.

Därför är det viktigt att ditt barn har tidig kontakt med andra barn. Till exempel, besök en lekgrupp eller gör regelbundet något med vänliga familjer. Inlärningseffekten för ditt barn är bra och du har också möjlighet att interagera med andra föräldrar.

Skolor och daghem bidrar också till ett viktigt bidrag när det gäller att främja socialt beteende. Ditt barn träffar många olika barn där och lär sig att lägga sina behov åt sidan och lösa konflikter konstruktivt. Ta därför med dig ditt barn till vårdfaciliteten regelbundet och hjälpa utbildarna att stärka den sociala interaktionen genom att insistera på överensstämmelse hemma.

Bra beteende - fortfarande ett viktigt ämne i utbildningen?

Politeness och goda sätt var bland de viktigaste utbildningsmålen för tidigare generationer. Men är dessa värden fortfarande relevanta idag? Ja, ett positivt socialt beteende hos barn är viktigare än någonsin.

Faktum är att artighet är ett uttryck för respekt för andra. Dessutom vill alla bli höggradigt behandlade. Därför är goda sätt fortfarande ett ämne när det gäller sociala färdigheter och socialt beteende.

Om du uppskattar gott beteende bör du visa detta för ditt barn redan från början. När det gäller deras beteende orienterar barn sig först för sina föräldrar. "Learning by the model" är termen som används i pedagogisk jargong.

Uppmuntra ditt barn att använda courtesy fraser som "tack" och "tack" och gör så själv så ofta som möjligt. Senare kan du förklara varför det är viktigt att vara artig och vänlig. Eftersom vem inte följer spelets sociala regler kommer det att kryssa. Vänlighet kan å andra sidan öppna floodgatesna - både professionellt och privat.

Stärka barns sociala beteende och sociala färdigheter - vad är viktigt?

Framför allt behöver barn lära sig att uppträda mellan sig själva och med vuxna. För att göra detta måste de först internalisera många regler, såsom den sociala normen att fysisk aggression inte är önskad. Små barn förstår inte meningen och syftet med denna regel tills de kan empati med sitt "offer" och inser att de själva inte vill bli slagna.

Liten pojke och gråtande tjej
Hur uppträder jag när mitt barn bryter saker?

Så, om din barn försöker tvinga en leksak, till exempel, som en mamma eller pappa, måste du ingripa omedelbart och avgöra situationen. Berätta för ditt barn att vänta eller ha en annan leksak. Senare bör du uppmuntra ditt barn att muntligt lösa konflikter, hitta kompromisser eller söka hjälp från vuxna.

Om du ställer in regler för social interaktion måste du också se till att de följs. Detta är ansträngande, men nödvändigt, så att ditt barn förstår sin mening och verkligen internaliserar det. Om det gäller att styra överträdelser, till exempel när du spelar med andra barn måste du ta konsekvent. En åtgärd i det här fallet kan vara att ditt barn inte kan bjuda in vänner för ett tag.

Det är viktigt att du upprepade gånger påpekar alternativa icke-våldsamma beteenden och förbättrar artigt, socialt beteende med beröm.

Schreibe einen Kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * markeras.