టైమ్టేబుల్ బట్టర్ఫ్లైస్

ముఖ్యంగా పాఠశాల ప్రారంభంలో - పెయింటింగ్ కూడా ఒక ప్రముఖ కాలక్షేపం ఉంది - పాఠశాల హాజరు చాలా ప్రత్యేక ఏదో ఉంది. అహంకారం, ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు ఇప్పుడు "పెద్ద" పిల్లలు చెందిన మరియు వారు పాఠశాల యొక్క మరుసటి రోజు ఎదురు చూస్తుంటాను.

టైమ్ టేబుల్ సీతాకోక చిలుక రంగు

లింకుపై క్లిక్ చేయడం టైమ్టేబుల్ కలరింగ్ పేజీతో పేజీని తెరుస్తుంది:

టైమ్టేబుల్ బట్టర్ఫ్లైస్
టైమ్టేబుల్ బట్టర్ఫ్లైస్

టైమ్టేబుల్ సీతాకోకచిలుకలు గ్రాఫిక్ వంటివి

టైమ్టేబుల్ బట్టర్ఫ్లైస్ ఇంగ్లీష్

టైమ్టేబుల్ బట్టర్ఫ్లైస్ ఇంగ్లీష్
టైమ్టేబుల్ బట్టర్ఫ్లైస్ ఇంగ్లీష్

టైమ్టేబుల్ సీతాకోకచిలుకలు ఆంగ్లంలో గ్రాఫిక్గా ఉంటాయి


దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండిమీరు చాలా ప్రత్యేక ఉద్దేశ్యంతో చాలా ప్రత్యేక రంగు చిత్రాన్ని చూస్తున్నట్లయితే. మేము ఒక ఫోటో నుండి మీ స్పెసిఫికేషన్ల ప్రకారం మీ స్వంత వ్యక్తిగత రంగు షీట్ను సృష్టించడానికి కూడా సంతోషిస్తున్నాము.