พ่อแม่อุปถัมภ์กลายเป็นบัพติศมา | การศึกษาเด็ก ๆ

เมื่อเด็กกำลังจะได้รับศีลล้างบาปเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหาทัพ โดยปกติจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ แต่สิ่งที่คาดหวังหรือภาระหน้าที่อะไรบทบาทและงานที่เชื่อมต่อกับแจกจ่าย?

เราจะกลายเป็นแจกจ่าย!

ในฐานะพ่อเลี้ยงเด็กคุณมาพร้อมกับลูกหลานของพระเจ้าเพื่อรับบัพติศมา
เรากลายเป็นพ่อเลี้ยงเด็ก!

พ่อทูนหัวมาพร้อมกับเด็กเพื่อรับบัพติศมาจากมุมมองทางศาสนาสมมติว่าเด็กมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ความเชื่อและเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่

โดยในปี 1983 สปอนเซอร์ที่นำเสนอในคริสตจักรความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณ. แรงบันดาลใจในคำที่มาจากภาษาละตินและหมายถึงบางสิ่งบางอย่างเช่น "ร่วมพ่อ"

คริสตจักรคาทอลิกและโปรเตสแตนต์เงื่อนไขในการให้การสนับสนุนแตกต่างกัน

มีศุลกากรที่แตกต่างกันสำหรับแจกจ่าย

ผลงานมากในการจัดแสดงนิทรรศการอาจจะมีการออกแบบของพิธีที่พระคัมภีร์สำหรับเด็กเป็นของขวัญหรือความปรารถนาส่วนตัวหรือสัญญาสำหรับชีวิตหนึ่งถือเขียน ในบางพื้นที่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กนำผู้ให้การสนับสนุนของพวกเขาในวันอาทิตย์ใบลานชั้นปาล์มได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและก็มีความสุขในคริสตจักร วันบัพติศมาอาจเป็นเหตุผลสำหรับการประชุมทุกปีเพื่อระลึกถึงการบัพติศมาและคำมั่นสัญญา

วันนี้อย่างไรก็ดีการช่วยเหลือทางศาสนาอย่างหมดจดของพ่อเลี้ยงเด็กได้ย้ายไปอยู่เบื้องหลังแล้วบางส่วน

ผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ปรารถนาในการพัฒนาตนเองของเด็กและช่วยเหลือผู้ปกครองในเรื่องของการศึกษา บางครั้งการให้การสนับสนุนมีข้อ จำกัด ในการให้โอกาสในการขึงขัง

พ่อแม่อุปถัมภ์ควรมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ godchild และจะมีเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างพ่อแม่ของพวกเขา ในอดีตพ่อแม่อุปถัมภ์มีหน้าที่ดูแลในกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิต อย่างไรก็ตามการให้การสนับสนุนไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก หากบิดามารดาปรารถนาสิ่งนี้สามารถระบุได้ในพินัยกรรม

มันจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสนทนาที่ชัดเจนกับเจ้าพนักงานที่ต้องการ

อะไรคือความคาดหวังความปรารถนาและภาระหน้าที่ของลูกคาทอลิก? นี้ช่วยประหยัดความผิดหวังทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจระหว่างเด็กกับเด็ก หัวที่สามารถใช้งานได้นานหลายปี บังเอิญพ่อแม่ไม่สามารถเป็นพ่อเลี้ยงด้วยตัวเอง แต่ปู่ย่าตายาย ยินดีที่ได้เลือกพี่น้องหรือเพื่อนที่ดี เป็นสิ่งสำคัญที่คุณสามารถสร้างซึ่งกันและกันในด้านคุณค่าและการศึกษา