Vaftiz babaları vaftiz olur | Eğitim çocuklar

Bir çocuk vaftiz olmak üzereyken, bir vaftiz babası bulmak önemlidir. Bu genellikle ebeveynlere özellikle yakın olan biri olacaktır. Ama ne gibi beklentiler, hatta yükümlülükler, hangi rol ve görevler vaftizhanelere bağlıdır?

Bizler vaftiz babalarıyız!

Vaftiz babaları olarak vaftizme tanrıça eşlik ediyorsun
Bizler vaftiz babalarıyız!

Bir vaftiz babasına vaftizi dinsel bir bakış açısıyla eşlik etmiş, çocuğun inancın kendisini öğrenmiş olduğunu ve yaşadığını öğrenir.

1983 yılına kadar, kilisede sponsorluk ruhani bir ilişkiyi temsil ediyor.Fanimet sözcüğü Latince geliyor ve "baba" gibi bir şey ifade ediyor.

Katolik ve Protestan Kilisesinde, sponsorluk şartları farklıdır.

Godparents için farklı gümrükler var

Bu, fuarın ortak tasarımı, vaftiz mumunun tasarımı, çocukların bir hediye olarak İncil'i ya da kişisel bir dilek ya da yazılı bir söz söz konusu olabilir. Bazı bölgelerde, çocuklara vaftiz babasını Palmiye pazarına güzelce dekore edilmiş ve kilisede kutsanmış bir hurma ağacı getirmeleri alışılmış bir durumdur. Vaftiz günü, her yıl vaftiz ve vaatleri hatırlamak için bir toplantıya sebep olabilir.

Bugün ise, bugün, vaftiz edicilerin saf dini yaklaşımı kısmen arka plana taşındı.

Çocuğun kişisel gelişimine eşlik etmek ve eğitim konusunda ebeveynlere yardımcı olmak için bir sponsor istenir. Bazen bir sponsorluk, ciddi durumlarda hediye etme ile sınırlıdır.

Godparents, godchild ile kişisel bir ilişki kurmaya ve ebeveynleri arasında danışman veya arabulucu olarak orada bulunmaya çabalamalıdır. Geçmişte, vaftiz ailelerinin ebeveynlerinin ölümü durumunda bakım görevi vardı. Ancak, bir sponsorluk vasilik ile ilişkili değildir. Ebeveynler isterse, bu irade içinde belirlenebilir.

İstenilen vaftiz babasıyla net bir görüşme yapmak önemli olacaktır.

Godparents için beklentiler, dilekler ve yükümlülükler nelerdir? Bu, her iki taraftaki hayal kırıklığını giderir. En iyi durumda, çocukla güven arasındaki ilişki gelişir. patebu yıllarca sürebilir. Tesadüfen, ebeveynler kendilerini vaftiz edemezler, ama büyükanne ve büyükbabalar. Ayrıca kardeşler veya çok iyi arkadaşlar memnuniyetle seçilir. Değerler ve eğitim açısından birbirinize dayanabilmeniz önemlidir.